İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar? İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Öğretmeni Meslek Kodu Nedir?

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Öğretmeni Meslek Tanımı : Çalıştığı ortaöğretim kurumunda öğrencilere itfaiyecilik ve yangın güvenliği alanıyla ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmak için teorik ve pratik eğitim veren nitelikli kişidir.
İtfaiyecilik Ve Yangın Güvenliği Öğretmeni Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlamak,
b) Sorumlu olduğu atölye, laboratuvar, işlik vb. yerleri eğitime hazır durumda tutmak,
c) Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilere itfaiyecilik ve yangın güvenliği alanı ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmak,
d) Öğrencilerin başarılarını ölçmek, değerlendirmek, idareye sonuçları vermek,
e) Alanı ile ilgili gelişmeleri izlemek, ihtiyaçları saptamak, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunmak,
f) Öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunacak eğitim-öğretim yöntemlerini geliştirmek ve uygulamak,
g) Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak,
h) Öğrencilerin gelişimlerini izlemek, sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,
i) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Öğretmeni Meslek Kodu : 2321.23

Meslek Adı : İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Öğretmeni

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Mesleki Eğitim Öğretmenleri

Meslek Birim Grubu : Mesleki Eğitim Öğretmenleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *