İlk ve Acil Yardım Teknikeri /Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri Nedir? Ne iş yapar?

Acil Tıp Teknisyeni - ATT

İlk ve Acil Yardım Teknikeri /Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri Nedir? Ne iş yapar? İlk ve Acil Yardım Teknikeri /Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri olabilmek için hangi eğitimleri almak gerekir? İlk ve Acil Yardım Teknikeri /Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri görev tanımı nedir?

İlk Ve Acil Yardım Teknikeri/ Ambulans Ve Acil Bakım Teknikeri Tanım Kaza, yangın gibi felaketler sonucunda yaralananlarla, kalp krizi, felç, solunum yetersizliği gibi nedenlerle birden bire hastalanan insanları, gerektiğinde bulundukları yerde ilk tedavilerini yapıp, güvenli bir şekilde hastanelerin acil servisine getiren kişidir.

İlk Ve Acil Yardım Teknikeri/ Ambulans Ve Acil Bakım Teknikeri Görevleri

Hastanın durumunu ve çevresini inceleyerek, yakınlarından bilgi alarak sorununu belirler,

– Durumuna göre hastaya ilk yardım tekniklerini uygular,

 – Hastanın güvenli bir biçimde ambulansa yerleştirilmesi için gerektiğinde polis veya itfaiyenin yardımını sağlar, gereğini yapar,

– Yolda hastaya acil bakım hizmeti verir,

– Hastayı bir sağlık kuruluşuna teslim eder, oradaki ilgililere hastanın durumu hakkında bilgi verir,

 – Hastanelerin acil servis bölümünde ilk yardım görevi yapar,

 – Gerektiğinde ambulans sürücülüğü de yapar.

İlk Ve Acil Yardım Teknikeri/ Ambulans Ve Acil Bakım Teknikeri Kullanılan Alet Ve Malzemeler

– Ambulans,

 – Ambulans içindeki her türlü sağlık ekipmanı.

İlk Ve Acil Yardım Teknikeri/ Ambulans Ve Acil Bakım Teknikeri Mesleğin Gerektirdiği Genel Özellikler

Ambulans ve acil bakım/İlk ve acil yardım teknikeri olmak isteyenlerin;

– Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,

– Hasta ve zayıf insanlara yardım etmekten hoşlanan,

 – Çabuk ve doğru karar verebilen,

 – El becerisi olan,

 – Dikkatli, soğukkanlı ve sorumluluk duygusu güçlü,

 – Başkaları ile iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.

İlk Ve Acil Yardım Teknikeri/ Ambulans Ve Acil Bakım Teknikeri Çalışma Ortamı Ve Koşulları Ambulans ve acil bakım//İlk ve acil yardım teknikerinin çalışma ortamı çok çeşitlidir. Kaza ve yangın yerlerine gittiğinde tehlike ile karşılaşabilir. Ambulans ve acil bakım teknikeri görevini yaparken polis, jandarma ve itfaiye gibi ekip mensuplarıyla, hasta yakınlarıyla ve diğer sağlık personeli ile iletişim halindedir

İlk Ve Acil Yardım Teknikeri/ Ambulans Ve Acil Bakım Teknikeri Meslek Eğitimi Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler Mesleğin eğitimi; üniversitelere bağlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının “İlk ve Acil Yardım” bölümünde verilmektedir. Meslek eğitimi, meslek yüksekokullarının “Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği” bölümünde verilmekte iken, YÖK kararı bu bölüm adı “İlk ve acil yardım” olarak değiştirilmiştir.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları Mesleğin eğitimine girebilmek için, – Lise veya dengi okul mezunu olmak, – YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) kılavuzunda belirtilen giriş koşullarını taşımak – Meslek liselerinin, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar “İlk ve Acil Yardım” ön lisans programlarına geçerken ek puan almaktadırlar.

Eğitimin Süresi Ve İçeriği İlk ve acil yardım teknikerliğinin eğitimi ön lisans düzeyinde iki yıldır. Eğitim teorik ve pratik olarak sürdürülür. Son yarıyılda yıl içi stajı vardır. Ayrıca 1. ve 2. sınıf sonunda 6′ şar haftalık yaz stajı vardır. Stajlar hastane ve sağlık kurumlarında yapılır. Sürücü belgesi almak zorundadır.

 Eğitim Sonunda Alınan Belge-Diploma Ve Unvan Meslek eğitimini başarı ile tamamlayanlara ” İlk ve Acil Yardım” Ön Lisans Diploması” verilir.

Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları Ambulans ve acil bakım/ İlk ve acil yardım teknikerleri, üniversite ve devlet hastaneleri ile özel sağlık kuruluşlarının ambulans servisleri ve işyeri acil yardım ünitelerinde çalışırlar. Mesleki eğitimin az sayıda üniversitede verilmesi ve öğrenci kontenjanlarının düşük olması nedeniyle mezun olan öğrenciler iş bulma konusunda fazla zorlanmamaktadır. Kazalar sonrası ilk yardım, kurtarma ve taşıma hizmetlerindeki yetersizlik nedeniyle meydana gelen can kaybı ve sakatlıklar göz önüne alındığında “İlk ve Acil Yardım Teknikerliği”nin önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

 Eğitim Süresince Ve Eğitim Sonrası Kazanç Eğitim Süresince Meslek eğitimi boyunca isteye öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen yükseköğrenim ve harç kredisinden ve yurtlarından faydalanabilirler. Öğrenimleri sırasında sürücü ehliyeti almak zorunda olan öğrenciler sürücü kursu ücretini kendileri öderler.

Eğitim Sonrası Mezuniyet sonrasında asgari ücretin 2-3 katı kadar maaş alırlar. Ayrıca üniversite hastanelerinde döner sermayeden pay alırlar.

Meslekte İlerleme Mesleki Eğitimde İlerleme İlk ve acil yardım ön lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında(DGS)” başarılı oldukları takdirde; Kılavuzda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

İş Hayatında İlerleme İş hayatındaki mesleki bilgi ve tecrübelerine göre üst görevlere yükselme olanağına sahiptir.

Benzer Meslekler

  • Hemşire

Meslek Kodu: 3258.01

Ek Bilgiler Görev – İş organizasyonu yapar, – Çevre koruma önlemleri alır, – İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular, – Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır, – Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 Kaynakça – Meslek elemanları, – Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği programı öğretim görevlileri, – Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tanıtım Kitapçığı, – Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim görevlileri, – Üniversiteler, Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof. Dr. Yıldız Kuzgun) 2000, – Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

 Ayrıntılı Bilgi İçin – İlgili eğitim kurumları, – Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr – Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/ – T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/ – Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us