İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Nedir? Ne İş Yapar ?

İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Nedir? Ne İş Yapar ? İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Meslek kodu nedir?

İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Meslek Tanımı : Sorumlu olduğu en az iki birim veya bölge hizmetleri alanında yasaları ve ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumlulukların etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi ve mesleki etik değerlere bağlı olarak yürütülmesinin sağlanmasında İlçe Emniyet Müdürüne yardımcı olmak amacıyla ve İlçe Emniyet Müdürünün yardımcısı olarak görev yapan nitelikli kişidir.

Emniyet Müdürü (İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı) Ne İş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bağlı birim amirlerinin planlanması, sevk ve idare etmek, eğitimlerini sağlamak ve performansları hakkındaki değerlendirmelerini İlçe Emniyet Müdürüne bildirmek,
b) Bağlı birimler ve faaliyet alanlarının planlanması, yürütülmesi, izlenmesi, koordinesi, ve değerlendirilmesi ve denetlenmesi işlerini yapmak,
c) Bağlı birimler tarafından gerçekleştirilen her türlü sonuç, çalışma, bilimsel faaliyet ve değerlendirmeler ile halkın, kurum içi ve kurum dışı gerçek ve tüzel kişilerin katılım ve desteğini sağlayıcı politika veya örnek uygulamaların İlçe Emniyet Müdürüne Sunmak,
d) Gerektiğinde İlçe Emniyet Müdürlüğünü temsil etmek,
e) İlçe Emniyet Müdürünün yukarıdaki hususlar ve diğer konularda vereceği görevleri yerine getirmek,
f) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Meslek Kodu : 1349.02

Meslek Ana Grubu :
Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :
Üretim Ve Uzmanlaşmış Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu :
Profesyonel Hizmet Müdürleri

Meslek Birim Grubu :
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Profesyonel Hizmet Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us