Hemşire Yardımcısı Nedir? Ne İş yapar?

Hemşire Yardımcısı Nedir? Ne İş yapar? Hemşire Yardımcısı Meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir?

Hemşire Yardımcısı Meslek Tanımı : Hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında hemşire gözetiminde yardımcı olarak çalışarak hastaların günlük yaşam ve aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği gibi sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden kişidir.

Hemşire Yardımcısı Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:
a) Hasta odasının düzenini ve temizliğinin yapılmasını sağlamak,
b) Acil durumlarda ilk yardım tedavisini takip etmek,
c) Hekimin önerdiği zaman ve şekilde hastaya oral yolla uygulanacak ilacını vermek,
d) Yaraların temizlenmesinde ve bandajlanmasında hemşireye yardım etmek,
e) Hastanın kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardım etmek,
f) Hastayı kabul etmek ve hastanın muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım etmek,
g) Hastanın günlük yaşam aktivitelerinin (solunum, beslenme, boşaltım, hareket ve uygun pozisyon, uyku, dinlenme, uygun giyim, temizlik vb.) yerine getirilmesine yardım etmek,
h) Hastanın başka bir kliniğe ya da birime egzersizine yardım ve refakat etmek,
i) Sağlık personelinin önerdiği egzersizleri yaptırmak, masaj yapmak,
j) Hastaların genel durumları hakkında yazılı rapor tutmak,
k) Hastanın deri bütünlüğünü gözlemleyerek hemşireye bilgi vermek,
l) Yatak yarasını önlemeye yönelik koruyucu işlemlerde hemşireye yardım etmek,
m) Hastanın idrar torbasını boşaltmak veya değiştirmek,
n) Hastadan steril olmayan idrar örneği ve dışkı örneği almak,
o) Hemşirenin uygun gördüğü durumlarda hastanın yürümesine ve hareket etmesine yardım etmek,
p) Kilo takibi gereken hastalarda günlük kilo takibini yapmak,
q) İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri hemşireye bildirmek,
r) Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlamak,
s) Hastanın beslenme programına uygun olarak beslenmesine yardımcı olmak,
t) İlk yardımın temel ilkeleri doğrultusunda temel yaşam desteğini; kanama ve yaralanmalarda, kırık, çıkık ve burkulmalarda, diğer acil durumlarda ilk yardım uygulamak,
u) Vücut mekaniklerine uygun olarak hasta/yaralıyı taşımak,
v) Ameliyathane, reanimasyon ve yoğun bakım ünitelerinin hazırlanmasında, EKG ve EEG çekimlerinde, diyaliz, yanık, transplantasyon ünitelerinde yapılan uygulamalarda sağlık profesyoneline yardım etmek,
w) Yenidoğan ünitesinin hazırlanması, yenidoğanın değerlendirilmesi, yenidoğan ve çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesinde ebe/hemşireye yardım etmek,
x) Jinekolojik sorunlar ve aile planlaması hizmetlerinde ebe/hemşireye yardım etmek,
y) Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve tıbbi atıkların ayrıştırılmasına yardım etmek,
z) Enfeksiyon hastalıklarından korunmak için enfeksiyon etkenleri ve bulaşma yollarını ayırt ederek enfeksiyon kontrol önlemlerini almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Hemşire Yardımcısı Meslek Kodu : 3221.01

Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Hemşirelik Ve Ebelik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :
Hemşirelik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *