Güvenlik Görevlisi Nedir? Ne İş Yapar?

Güvenlik görevlisi nedir? Güvenlik görevlisinin görev tanımı, meslek kodu ve minimum eğitim düzeyi hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Güvenlik Görevlisi Meslek Tanımı :
Güvenlik Görevlisi, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde ,bina ve tesislerde, hukuk kuralarına uygun talimatlar çerçevesinde, fiziki ve teknik imkanları kullanarak, can mal güvenliği ve huzuru sağlamak için gözetim, denetim ve kontrol yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Güvenlik Görevlisi Meslek Kodu : 5414.02 dir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Güvenlik Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Ön danışma işlemlerini yapmak,

b) Ziyaretçi ve personel giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak,

c) Giriş ve çıkışlarda güvenlik amaçlı teknolojik cihazlardan çıkış ve girişi sağlamak,

d) Kayıp ve buluntu eşyaları kayıt altına almak,

e) Yakın çevreyi gözetim altında tutmak,

f) Sabit nokta nöbetinde gözlem yapmak,

g) Devriye nöbetinde gözetim yapmak,

h) Kamera görüntülerini izlemek,

i) Refakat hizmetlerini sağlamak,

j) Arama yapmak,

k) Devriye denetim tespitini yapmak,

l) Görev yerinde güvenlik kurallarına uyulmasını sağlamak,

m) Araçların park düzenine uymalarını sağlamak,

n) Tanımlanmış alanların farklı amaçlarla kullanılmasını engellemek,

o) Görev alanını kontrol etmek,

p) Acil ve beklenmedik olaylarda insanların tahliyesine yardımcı olmak ve bu olayları ilgili yerlere bildirmek,

q) Yangına ilk müdahaleyi yapmak,

r) Görev alanında işlenmiş ve işlenmekte olan suçları kolluk kuvvetlerine bildirmek,

s) Suç mahallinin korunmasını sağlamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :
Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :
Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :
Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :
Güvenlik Görevlileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim

Foto Kaynak: Man vector created by brgfx – www.freepik.com

Bir yanıt yazın 1

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Mustafa KÖÇER

Mustafa KÖÇER

5414.02 meslek kodu ile çalışan bir güvenlik görevlisi görev yerinde silah taşıma yetkisi var mı