Gişe Memuru-Ptt Nedir? Ne İş Yapar?

Gişe Memuru-Ptt Nedir? Ne İş Yapar? Gişe Memuru-Ptt Meslek kodu Nedir?

Gişe Memuru-Ptt Meslek Tanımı : Gişede posta pulu ve jeton satan, mektup, telgraf ve diğer posta evraklarını kabul eden, havale kabul ve ödeme işlemlerine aracılık eden kişidir.
Gişe Memuru (PTT) Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Ünite yetkilisinden zimmet karşılığı pul ve jeton almak,
b) Ücret mukabili müşterilere satmak,
c) Müşterilerin mektup, telgraf ve diğer posta evraklarını almak,
d) Tartarak veya kelime adedini tespit ederek ücretini hesaplamak ve ücreti tahsil etmek,
e) Taahhütlü postaları deftere işlemek,
f) Müşterilerin gönderecekleri havaleleri kabul etmek,
g) Müşterilere gelen havaleleri ödemek,
h) PTT ile ilgili teleks telsiz ve sahil harçları, telefon abonman ve telefon konuşma ücretlerini tahsil etmek,
i) Telefonla konuşmak için müracaat edenlerin görüşme türünü görüşeceği şehir veya devlet ismini, telefon numarasını, tikete kaydetmek,
j) Görüşme istemini merkez santral memuruna telefonla bildirmek,
k) Santralin görüşmeye hazır olan numaralarını anons ederek müşterilere görüşecekleri kabini söylemek,
l) Görüşme zamanını belirleyerek görüşme ücretini tespit etmek, tahsil etmek ve tikete işlemek
m) Mesai bitiminde mevcut pul, jeton, matbu posta kartı, günlük telefon görüşme ücretleri tutarı gibi hasılatı saymak,
n) Bunlar hakkında zimmet fişi doldurularak vezneye yatırmak veya ilgililere teslim etmek,
o) Bunlardaki fazla ve noksanlıkları amirine bildirerek tutanakla tespit edilmesini sağlamak,
p) Telgraf ve posta ayırma işlemlerini yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Gişe Memuru-Ptt Meslek Kodu : 4211.06

Meslek Adı : Gişe Memuru-Ptt

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu : Veznedarlar, Tahsilatçılar Ve Benzer Elemanlar

Meslek Birim Grubu : Banka Veznedarları Ve İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *