Ebe Yardımcısı Nedir? Ne İş Yapar?

Ebe Yardımcısı Nedir? Ne İş Yapar? Ebe Yardımcısı Meslek kodu nedir? Ebe Yardımcısı görev tanımı nedir?

Ebe Yardımcısı Meslek Tanımı : Ebelerin nezaretinde, gebenin günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği gibi sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden kişidir.

Ebe Yardımcısı Ne İş Yapar? : işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı , iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak :
a)Doğurganlık sınırları içerisindeki kadınların üreme sağlığı konusunda kayıtlarının tutulmasına yardım etmek,
b)Gebelik izlemleri süreci dâhil olmak üzere kadının muayeneye hazırlığını yapmak,
c)Diğer sağlık meslek üyeleri ile işbirliği yaparak, ülkenin sağlık ile ilgili her düzeydeki planlama ve politikalarının oluşturulmasında yer almak,
d)Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde gebenin günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliğiyle ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olmak,
e)Doğum sonrası dönemde, anneye bebek bakımı ve emzirme konusunda yardımcı olur, anne ve bebeğin genel sağlık durumunda fark ettiği değişiklikleri ebeye bildirmek,
f)Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde anne ve bebek sağlığını korumak ve geliştirmek için hizmet sunduğu gruba bilgi vermek,
g)Aile planlaması hizmetlerinde, kadın ve yeni doğana ait tarama programlarının yürütülmesinde ebeye yardım etmek,
h)Kullanılan malzemelerin temizliği, dezenfeksiyonu ve uygun şekilde saklanmasına yardım etmek,
i)Çalıştığı ünitenin kullanıma hazır bulundurulmasında görev almak,
j)Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir .

Ebe Yardımcısı Meslek Kodu : 2222.03

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Hemşirelik Ve Ebelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :
Ebelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us