Dil ve Konuşma Terapisti Nedir? Ne İş Yapar?

Dil ve Konuşma Terapisti Nedir? Ne İş Yapar? Dil ve Konuşma Terapisti Meslek Kodu Nedir? Görev tanımı nedir?

Dil ve Konuşma Terapisti Meslek Tanımı : İnsan iletişimi ,gelişimi ve bozukluklarının önlenmesi, tanılanması, değerlendirilmesi, terapisi, yönetimi ile uğraşan bilimsel araştırma faaliyetlerinde bulunan kişidir.

Dil ve Konuşma Terapisti Ne İş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İletişim, dil, konuşma, ses ve yutma sağlığı alanında önleyici programlarda görev almak,
b) Toplumda ve bireylerde ses, konuşma ve dil bozukluklarına neden olabilecek risk faktörlerine yönelik farkındalık geliştirilmesi için çalışma yapmak,
c) Belirli durumlarda terapi ve rehabilitasyon yapmak,
ç) İlgili uzman tabip tarafından yönlendirilen ve dil, konuşma, ses ve yutma patolojisi olan hastaların, kendi alanı ile ilgili değerlendirmesini, terapi ve rehabilitasyon planlamasını yapmak ve uygulamak,
d) Bilgisayar destekli konuşma cihazları, trakeoözefageal protezler ve benzeri konuşma aparatları,
elektrolarinks, iletişim panoları gibi alternatif ve iletişimi destekleyici yardımlı ek araçlı/cihazlı ve jest, işaret dili gibi yardımsız sistemleri konusunda hastaya eğitim vermek,
e) Özel gereksinimi olanlar için bireyselleştirilmiş eğitim programlarında görev almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Dil ve Konuşma Terapisti Meslek Kodu : 2266.02

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :
İşitme Ve Konuşma Terapistleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *