Çocuk Gelişim Uzmanı (Sağlık Kurumları) Nedir? Ne İş Yapar?

Çocuk Gelişim Uzmanı (Sağlık Kurumları) Nedir? Ne İş Yapar? Çocuk Gelişim Uzmanı (Sağlık Kurumları) Meslek kodu Nedir?

Çocuk Gelişim Uzmanı (Sağlık Kurumları) Meslek Tanımı : Sağlık kurumlarına başvuran yada hastanede yatan çocukları tüm gelişim alanlarında (zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal ve duygusal) değerlendirerek destekleyici eğitim programları ile çocuğa ve aileye eğitimsel danışmanlık yapan kişidir.
Çocuk Gelişim Uzmanı (Sağlık Kurumları) Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) 0-6 yaş arasında tüm çocukların gelişimsel değerlendirmelerini yapmak,
b) Çocukların gelişimlerini değerlendirmede gerekli olan ve eğitimini aldığı tüm gelişimsel ve eğitsel testleri kullanmak,
c) 0-12 yaş arası sağlıklı çocukların ailelerine eğitim danışmanlığı yapmak,
d) Ailelere çocukların normal gelişim özelliklerine yönelik, bireysel veya grup olarak, seminer programları hazırlamak ve uygulamak,
e) 6 yaş sonrası motor, mental, sosyal ve duygusal gelişimlerinde problem saptanan çocukların gelişimini takip etmek ve aile eğitim danışmanlığını, Çocuk Ruh Sağlığı Uzmanı ile birlikte danışma alarak yürütmek,
f) Gelişimsel bozukluk ya da mental ve/veya motor retardasyonu tıbbi olarak da tanılanmış çocukların özel eğitim/ev eğitimi programını hazırlamak ve uygulamak,
g) Çocukların gelişimlerine yönelik ailelere eğitici ve bilgilendirici broşür, kitap ve makale gibi yazılı materyal hazırlamak,
h) Değerlendirme ya da takibe gelen çocukların hekimleri ve psikologları ile işbirliği yapmak,
i) Pediatri ile ilişki halinde çalışmak,
j) Poliklinik, Ana Çocuk Sağlığı ve sağlık ocağı gibi birimlerde gereksinim duyulduğu ya da ilgili birimden istek geldiği takdirde çocukların fiziksel gelişim takibi için büyüme(boy, kilo, baş çevresi gibi ) değerlerini izlemek,
k) Özel eğitime başlamış ve devam eden çocukların eğitsel değerlendirmelerini, yeniden yapılandırılmayı ve aile rehberliğini yürütmek,
l) Pediatri içinde gelişimle ilgili hastalara yönelik toplantılara katılmak,
m) Gelişimsel alanda bilimsel araştırmalar planlamak, uygulamak,
n) Çocuk sağlığı ve gelişimi konusunda yenilikleri takip etmek ve kendini geliştirmek,

Çocuk Gelişim Uzmanı (Sağlık Kurumları) Meslek Kodu : 2269.02

Meslek Adı : Çocuk Gelişim Uzmanı (Sağlık Kurumları)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *