Buz Pateni Hakemi Nedir? Ne İş Yapar?

Buz Pateni Hakemi Nedir? Ne İş Yapar? Buz Pateni Hakemi Meslek kodu Nedir?

Buz Pateni Hakemi Meslek Tanımı : Ulusal ve uluslararası, resmi ve özel buz pateni müsabakalarını buz pateni kurallarına göre yöneten baş hakeme yardımcı olan kişidir.
Buz Pateni Hakemi Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Buz pistini gözden geçirmek, aydınlatma, ısınma, havalandırma, dinlenme yerlerini incelemek,
b) Yarışmadan önce gerekli malzemenin (kronometre, hakem masası, skorbord, bilgisayar, ses düzeni) hazır olup olmadığını denetlemek,
c) Yarışmayla ilgili özel kuralları incelemek ve yarışma yönergesinde yer alıp almadığını kontrol etmek,
d) Yarışmayı düzenleyen kuruluşun temsilcisi varsa turnuva yöneticisi ile kuraların çekilmesini bizzat yönetmek,
e) Kura çekiminin ISU kurallarına uygun olmasını sağlamak,
f) Yarışma özel kurallarını sporculara okumak, duyuru panosuna asmak,
g) Gerektiğinde teknik toplantıya başkanlık etmek,
h) Buz pistinin yarışmalara uygun olup olmadığını kontrol etmek,
i) Kronometre, kalem, ve skor kağıtlarını hazırlamak,
j) Sporcuların kıyafetlerinin buz pateni sporuna uygunluğunu denetlemek,
k) Reklam ve tanıtım yasaklarının yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek,
l) Yarışmalarla ilgili tüm işlemleri yapmak,
m) Buz Pateni hakemliği ile ilgili sempozyum, seminer, panel gibi faaliyetlere katılmak,
n) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Buz Pateni Hakemi Meslek Kodu : 3422.31

Meslek Adı : Buz Pateni Hakemi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Spor Ve Fitnes Çalışanları

Meslek Birim Grubu : Spor Antrenörleri, Eğiticileri Ve Hakemleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

   
Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *