Biyogaz Sistemleri Ustası Nedir? Ne iş yapar?

Biyogaz Sistemleri Ustası Nedir? Ne iş yapar? Biyogaz Sistemleri Ustası Meslek kodu Nedir?

Biyogaz Sistemleri Ustası Meslek Tanımı : Biyogaz sistemlerindeki mevcut bileşenlerin mekanik ve elektrik montajı ile tesisatın test ayarlarını yapan ve sistemi devreye alma çalışmalarını gerçekleştiren, tesisi periyodik olarak kontrol eden, bakım ve onarımını gerçekleştiren, tesisin işletmeye alınması iş ve işlemlerinde görev alan, hammadde giriş ve son ürün çıkış işlemlerinde denetim yapan, otomasyon sisteminde ölçüm ve kontrol elemanlarını denetleyerek gerekli kalibrasyonları yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.
Biyogaz Sistemleri Ustası Ne İş Yapar?; işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak
b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek
c) İş organizasyonu yapmak
d) Biyogaz sistem bileşenlerinin mekanik ve elektrik montajını yapmak
e) Sistem ana bileşenlerinin yerleştirilmesinde katkıda bulunmak
f) Boru ölçümü yapmak
g) Borularda kesme ve birleştirme yapmak
h) Boru montajını yapmak
i) Taşıma ve aktarım sistemlerinin montajını yapmak
j) Reaktör ısıtma tesisatının montajını yapmak
k) Gaz yakma sisteminin montajını yapmak
l) Elektriksel bağlantı işlemlerini gerçekleştirmek
m) Boru ve tankların sızdırmazlık testlerini yapmak
n) Sistemi devreye almak
o) Tesisin periyodik kontrolünü yapmak
p) Reaktör ve gaz deposunun basınç kontrollerini, Vana ve pompa kontrollerini, Isıtma ve gaz yakma sisteminin kontrolünü yapmak
q) Tesisin bakım ve onarımını yapmak
r) Boru tesisatının, Taşıma ve aktarım sistemlerinin, Reaktör ısıtma sisteminin, Gaz yakma sisteminin, Elektriksel bağlantıların bakımını yapmak
s) Tesisin işletme faaliyetlerini yürütmek
t) Hammadde hazırlamak
u) Besleme ve boşaltma tanklarının kontrolünü yapmak
v) Tesisin hammadde ve son ürünlerini, Besleme materyallerini, Biyogaz üretimini, Fermente gübre işlemlerini denetlemek
w) Otomasyon sistemi ölçüm ve kontrol elemanlarının dahili kalibrasyonunu yapmak
x) Kontrol vanalarını denetlemek
y) Sensörlerin kontrolünü ve kalibrasyonunu yapmak
z) Tesisi bilgisayar üzerinden izlemek
aa) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Biyogaz Sistemleri Ustası Meslek Kodu : 3131.13

Meslek Adı : Biyogaz Sistemleri Ustası

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu : Enerji Üretim Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *