Biyogaz Sistemleri Sorumlusu Nedir? Ne İş Yapar?

Biyogaz Sistemleri Sorumlusu Nedir? Ne İş Yapar? Biyogaz Sistemleri Sorumlusu Meslek kodu Nedir?

Biyogaz Sistemleri Sorumlusu Meslek Tanımı : Biyogaz sistemlerindeki mevcut bileşenlerin mekanik ve elektrik montajı ile tesisatın test ayarlarını yapan ve sistemi devreye alma çalışmalarını gerçekleştiren, tesisi periyodik olarak kontrol eden, bakım ve onarımını gerçekleştiren, tesisin işletmeye alınması iş ve işlemlerinde görev alan, hammadde giriş ve son ürün çıkış işlemlerinde denetim yapan, otomasyon sisteminde ölçüm ve kontrol elemanlarını denetleyerek dahili kalibrasyonlarının yapılmasını sağlayan, tesisi bilgisayar üzerinden izleyerek kontrol altında tutan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.
Biyogaz Sistemleri Sorumlusu Ne İş Yapar?; işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak
b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek
c) İş organizasyonu yapmak
d) Biyogaz sistem bileşenlerinin mekanik ve elektrik montajını yapmak
e) Sistem ana bileşenlerinin yerleştirilmesinde görev almak
f) Boru ölçümü yapmak
g) Borularda kesme ve birleştirme yapmak
h) Boru montajını yapmak
i) Taşıma ve aktarım sistemlerinin montajını yapmak
j) Reaktör ısıtma tesisatının montajını yapmak
k) Gaz yakma sisteminin montajını yapmak
l) Elektriksel bağlantı işlemlerini gerçekleştirmek
m) Boru ve tankların sızdırmazlık testlerini yapmak
n) Sistemi devreye almak
o) Tesisin periyodik kontrolünü yapmak
p) Reaktör ve gaz deposunun basınç kontrollerini yapmak
q) Vana ve pompa kontrollerini yapmak
r) Isıtma ve gaz yakma sisteminin kontrolünü yapmak
s) Tesisin bakım ve onarımını yapmak
t) Boru tesisatının bakımını yapmak
u) Taşıma ve aktarım sistemlerinin bakımını yapmak
v) Reaktör ısıtma sisteminin bakımını yapmak
w) Gaz yakma sisteminin bakımını yapmak
x) Elektriksel bağlantıların bakımını yapmak
y) Tesisin işletme faaliyetlerini yerine getirmek
z) Hammadde hazırlamak
aa) Besleme ve boşaltma tanklarının kontrolünü yapmak
bb) Tesisin hammadde ve son ürünlerini denetlemek
cc) Besleme materyallerini denetlemek
dd) Biyogaz üretimini denetlemek
ee) Fermente gübre işlemlerini denetlemek
ff) Otomasyon sistemi ölçüm ve kontrol elemanlarının dahili kalibrasyonunu ve denetimini yapmak
gg) Kontrol vanalarını denetlemek
hh) Sensörlerin kontrolünü ve dahili kalibrasyonunu yapmak
ii) Tesisi bilgisayar üzerinden izlemek
jj) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Biyogaz Sistemleri Sorumlusu Meslek Kodu : 3131.14

Meslek Adı : Biyogaz Sistemleri Sorumlusu

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu : Enerji Üretim Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *