Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı Nedir? Ne İş Yapar?

Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı Nedir? Ne İş Yapar? Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı Meslek Tanımı : Kurum ve kuruluşların muhasebe ve vergi ile ilgili işlemlerini bilgisayara kaydeden, gerektiğinde bunları izleyen ve denetleyen kişidir.
Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı Ne İş Yapar?: İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Muhasebe ile ilgili fişleri, fatura ve belgeleri bilgisayarda ilgili yerlere kaydetmek,
b) Belgelerin korunması, dosyalanması ve denetimi ile ilgili işlemleri yapmak,
c) İşletme adına ödenmesi gereken vergi, harç ve diğer ödemelerin takibini yaparak ödenmesini sağlamak,
d) Aylık mizanı çıkarmak hata var ise gerekli düzeltmeleri yapmak,
e) İşletmenin bankalar, müşteriler, maliye ve diğer kuruluşlarla olan ilişkilerini izlemek,
f) Yılsonunda işletmenin mal varlığının çıkarılması amacıyla sayım ve ölçüm işlemlerini yapmak,
g) Dönem sonunda işletmenin kar ve zarar durumunu, varlığını, alacak ve borcunu gösteren tabloları düzenlemek,
h) Yapılan işlemlerin muhasebe kayıtlarını izlemek ve denetmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı Meslek Kodu : 4311.08

Meslek Adı : Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu : Sayısal İşlemler Yapan Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu : Muhasebe Kayıtları Ve Defter Tutan Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *