Bilgisayar Destekli Makine Ressamı/Makine Ressamı Nedir? Ne İş Yapar?

Bilgisayar Destekli Makine Ressamı/Makine Ressamı Nedir? Ne İş Yapar? Bilgisayar Destekli Makine Ressamı/Makine Ressamı Meslek Kodu Nedir?

Bilgisayar Destekli Makine Ressamı/Makine Ressamı Meslek Tanımı : Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, çizim araç ve gereçlerini kullanıma hazırlayarak el ve bilgisayarla makine projelerini çizme, çizicilerden çıktı alma, çizimleri kullanıma hazırlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Bilgisayar Destekli Makine Ressamı/Makine Ressamı Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Çizim araç ve gereçlerini hazırlamak,
b) Modeli incelemek ve taslağını çıkarmak,
c) Çizim ölçeğini seçmek (el ile çizimde),
d) Kağıt üzerinde çizim düzenlemesi yapmak (el ile çizimde),
e) Kurşun kalem ile çizgi çizmek (el ile çizimde),
f) Çizimin yazı ve rakamlarını yazmak (el ile çizimde),
g) Çizimleri ölçülendirmek (el ile çizimde),
h) Çizim taramalarını, kodlamalarını yapmak (el ile çizimde),
i) Çizimin şekil ve konum toleranslarını göstermek (el ile çizimde),
j) Bilgisayarda program seçimi yapmak,
k) Katman (layer) oluşturmak,
l) Ölçülendirme parametrelerini girmek,
m) Çizim koordinat sistemini seçmek,
n) Bilgisayarla çizgi çizmek,
o) Bilgisayarla yazıları yazmak,
p) Bilgisayarla ölçülendirme yapmak,
q) Bilgisayarla tarama yapmak,
r) Bilgisayarla yazı ve rakamları yazmak,
s) Çizim tadilat ve rötuşlarını yapmak,
t) Çizim ölçeği belirlemek,
u) Çizicilerden çıktı almak,
v) Çizim paftlarının yüzeylerini temizlemek
w) Çizim paftalarının kenarlarını traşlamak, bantlamak,
x) Çizimin onaylanmasını, çoğaltılmasını sağlamak,
y) Çizim paftalarını katlamak,
z) Çizimleri arşivlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bilgisayar Destekli Makine Ressamı/Makine Ressamı Meslek Kodu: 3118.06

Meslek Adı : Bilgisayar Destekli Makine Ressamı/Makine Ressamı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu : Teknik Ressamlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *