Arazi Topoğrafı Nedir? Ne iş yapar?

Arazi Topoğrafı Nedir? Ne iş yapar? Arazi Topoğrafı Meslek kodu Nedir?

Arazi Topoğrafı Meslek Tanımı : Hudutları ve yerleri tam olarak tespit edebilmek, haritacılık, inşaat işi, arazi durumunu değerlendirmek veya diğer gayelerin gerçekleşmesine esas teşkil edecek topoğrafik doneleri toplamak üzere yapılan topoğrafik etütlere nezaret ve iştirak eden kişidir.
Arazi Topoğrafı ne iş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Bina ve diğer inşaatların şehir planındaki krokilerini almak, yerlerini belirlemek,
c) Nivo, topoğrafik ölçme aletleri ile araziyi ölçmek, notlar almak, eğimini belirlemek,
d) Aldığı ölçümlerle harita çizim tekniğine uygun olarak aydınger kağıdına arazinin haritasını çizmek,
e) Araziye giderek viraj, köprü ve zeminin uygunluğu bakımından incelemeler yapmak, yol güzergahını tespit etmek, hat ablikasyonu yapmak için kazıklar arası mesafeyi ölçmek, tespit ettiği noktaların deniz seviyesine olan yüksekliğini ölçerek kodlandırmak,
f) Hat güzergahını ve kazıklarla tespit edilmiş noktaların avan projesini hazırlayarak belirtmek,
g) Doldurulması gereken yerleri, viraj, köprü olmaya müsait noktaları tespit etmek,
h) Almış olduğu ölçümleri belirli oranlarda küçülterek ölçeklerini tespit etmek, tatbikat projesine işlemek,
i) Arazide yapılan topoğrafik çalışmalarda ihtisas sahibi olmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Arazi Topoğrafı Meslek Kodu : 2165.01

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu : Haritacılar Ve Harita Mühendisleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *