Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri Nedir? Ne İş Yapar?

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri Nedir? Ne İş Yapar? Görev tanımı nedir? Meslek kodu nedir?

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri Tanımı: Klasik enerji kaynaklarına alternatif olarak sunulan; güneş, rüzgâr, jeotermal, dalga, gel-git ve akıntı ile hidrojenden enerji üretimi aşamasında her türlü donanım ve elektrik- elektronik tesislerin kurulması, çalıştırılması, bakım ve onarım işlerinde teknisyen ile mühendis arasında görev yapan kişidir.

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri Görevleri: Uygulanacak alternatif enerji kaynağının çeşidine göre yetki alanı içerisinde hazırlanmış planlar dahilinde;

– Yakıt hücreleri, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji tasarrufu, endüstriyel kurutma, dondurma sistemleri ve ısı alanlarında çalışmalar yapar.

– Ülkenin alternatif enerji stratejisinin ve politikalarının belirlenmesinde katkıda bulunur.

 – Alternatif enerji kaynaklarının tanımlanması, üretimi, işletilmesi, dağıtımı ve tüketimi aşamalarında görev yapar.

– Sistemleri geliştirmek ve denetlemek için testler ve deneyler yapar.

 – Periyodik olarak verileri toplar analiz eder ve sonuçları bir rapor halinde ilgililere sunar.

 – İşçilerin, teknisyenlerin görevlerini gerektiği şekilde yapıp yapmadığını denetler.

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri Meslek Kodu : 3113.25

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri Mesleğinde Kullanılan Araç, Gereç Ve Ekipman Uygulanacak olan sisteme göre değişmekle birlikte;

 – Enerji sistemi güç devreleri,

 – Birinci sınıf elektrik üretim santralleri (Generatör),

 – İkinci ve üçüncü sınıf güneş piller, rüzgar tribünleri,

 – Konvektörler,

 – Muline,

 – Kontrol aletleri (Voltmetre, Ampermetre, Avometre, Mikrometre vb.)

– Tesislerin kurulum, bakım ve onarımlarında kullanılan malzeme, el takımları, anahtar takımları, test cihazları, el ölçme elemanları,

– Güvenlik için gerekli malzemeler (izole, eldiven, baret, emniyet kemeri, emniyetli ayakkabılar vb.),

 – Elektrik enerjisi iletim ve dağıtım malzemeleri.

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri Mesleğin Gerektirdiği Genel Özellikler:

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri olmak isteyenlerin,

– Matematik, fizik, kimya derslerine ilgili ve bu alanda başarılı,

 – Analitik düşünme ve problem çözme yeteneği gelişmiş,

– Sorumluluk duygusu gelişmiş, dikkatli, sabırlı,

 – Çevre sorunlarına karşı duyarlı,

– Ekip çalışmalarına yatkın,

– Doğru ve çabuk karar verebilen kimseler olmaları gerekir.

 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri Çalışma Ortamı Ve Koşulları:

 Alternatif enerji kaynakları teknolojilerinde çalışanlar bazen kapalı ortamlarda bezen de açık ortamlarda çalışırlar. Çalışma ortamları teknolojinin çeşidine ve tesisatın kurulduğu yere göre değişir. Çalışma yerleri gürültülü, radyasyon ve ısı değişiklikleri olabilen, nemli veya kuru ortamlardır. Görev yaparken dikkatsizlik önemli kazalara ve büyük mali kayıplara yol açabilir. Çalışırken genellikle meslektaşları, diğer çalışanlar ve müşteriler ile iletişim içerisindedirler.

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri Meslek Eğitimi Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler Mesleğin eğitimi, üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarında, Elektrik ve Enerji programı altında “Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi” bölümünde verilmektedir.

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri Eğitimi Verilen Üniversiteler:

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

(Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)DEVLET

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

(Gama Meslek Yüksekokulu)DEVLET

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İÖ)

(Gama Meslek Yüksekokulu)DEVLET

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

(Buharkent Meslek Yüksekokulu)DEVLET

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

(Söke Meslek Yüksekokulu)DEVLET

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

(Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)DEVLET

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

(Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)DEVLET

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

(Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)DEVLET

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

(Çan Meslek Yüksekokulu)DEVLET

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

(Gölyaka Meslek Yüksekokulu)DEVLET

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

(Meslek Yüksekokulu)DEVLET

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

(Baskil Meslek Yüksekokulu)DEVLET

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

(Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu)DEVLET

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

(Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu)DEVLET

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (İÖ)

(Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu)DEVLET

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

(Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu)DEVLET

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

(Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu)DEVLET

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

(Dumlupınar Meslek Yüksekokulu)DEVLET

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

(Muğla Meslek Yüksekokulu)DEVLET

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

(Meslek Yüksekokulu)DEVLET

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

(Sarayköy Meslek Yüksekokulu)DEVLET

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu)

(Sarayköy Meslek Yüksekokulu)DEVLET

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

(Bozkır Meslek Yüksekokulu)DEVLET

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

(Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu)DEVLET

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu)

(Meslek Yüksekokulu)VAKIF

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli)

(Meslek Yüksekokulu)VAKIF

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu)

(Meslek Yüksekokulu)KKTC

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli)

(Meslek Yüksekokulu)KKTC

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu)

(Meslek Yüksekokulu)KKTC

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli)

(Meslek Yüksekokulu)KKTC

 Meslek Eğitimine Giriş Koşulları Mesleğin eğitimine girebilmek için, – Lise veya dengi okul mezunu olmak, – YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) kılavuzunda belirtilen giriş koşullarını taşımak – Meslek liselerinin, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen bölümlerden mezun olanlar “Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi” ön lisans programlarına geçerken ek puan almaktadırlar.

Eğitim Süresi Ve İçeriği Eğitimin süresi liseden sonra 2 yıldır. Öğrenciler eğitim boyunca okulun atölyelerinde ve laboratuvarlarında pratik eğitim görürler. Ayrıca her yılın yaz döneminde 30 iş günü olmak üzere toplam 60 iş günü yaz stajı yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Eğitim Sonunda Alınan Belge-Diploma Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi” ön lisans diploması verilir.

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Modern yaşamda enerjiye olan bağımlılığımız gittikçe artarken aynı zamanda çevreye verdiğimiz tahribatın farkına varıp çevreye uyumlu ve daha temiz enerji kaynaklarına yönelme gereği gün geçtikçe artmaktadır. Sürdürülebilir bir kalkınmanın sürekli ve kaliteli bir enerji arzıyla mümkün olacağı da çok bilinen bir husustur. Ülkemizde kamu sektöründe ve özel sektörde alternatif enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği konularında görev alacak sorumluluk sahibi, görev bilinci yüksek insan gücü yetiştirilmesi amaçlanmaktadır ve buna çok fazla ihtiyaç vardır. Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi bağımsız olarak da çalışabilmektedirler. Bağımsız çalışanlar enerji sektörüne danışmanlık yapıp projeler üretebilirler. Çalışmalarında bilim ve teknolojik ilkeleri uygulayan, işin gereklerine uygun araç-gereçleri seçen, alanı ile ilgili yenilikleri takip edebilen, bilgisayar ve yabancı dil bilgisine sahip olan teknik elemanlar daha rahat iş bulabilmektedirler. Yakın gelecekte konuyla ilgili enerji politikasındaki gelişmeler sonucunda büyük bir istihdam imkânı olacağı öngörülmektedir.

Eğitim Süresince Ve Eğitim Sonrası Kazanç Eğitim Süresince

 İşletmeler staj yapan öğrencilere kendi ücret politikalarıyla tespit edilen miktarda ücret ödemektedirler. Eğitim süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı kredi olanaklarından yararlanabilirler.

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri Eğitim Sonrası

Kamu sektöründe istihdam edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesinden göreve başlarlar. Maaşları her yılın Bütçe Kanununa göre belirlenmektedir. Maaşları ortalama olarak net asgari ücretin 2-2,5 katı kadardır. Özel sektörde görev yapan elemanların ücretleri firmalara göre değişmekle birlikte ilk işe başlayışta net asgari ücretten biraz fazladır. Ücret çalışma süresi ve hizmetin niteliğine göre değişmektedir. Kendi işini kuranların kazancı yaptıkları işe göre değişkenlik göstermektedir.

 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri Meslekte İlerleme Mesleki Eğitimde İlerleme “Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi” önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında(DGS)” başarılı oldukları takdirde; Kılavuzda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

 İş Hayatında İlerleme İş hayatındaki mesleki bilgi ve tecrübelerine göre üst görevlere yükselme olanağına sahiptir.

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri Mesleğine Benzer Meslekler

 – Elektrik Teknikeri,

Elektrik Mühendisi,

Enerji Sistemleri Mühendisi

Ek Bilgiler Görev

 – İş organizasyonu yapar,

 – Çevre koruma önlemleri alır,

 – İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

 – Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

– Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

Alternatif Enerji Kaynaklarının tüm çeşitlerinin tanımlanması;

 – Güneş Enerjisi: Güneş ışığından elde edilen enerjidir.

 – Rüzgar Enerjisi: Rüzgar gücünden (esintisinden) elde edilen enerjidir.

 – Jeotermal Enerji: Yeryüzüne çıkan sıcak sulardan elde edilen enerjidir.

 – Dalga Enerjileri: Okyanus, denizler gibi büyük su kütlelerinden meydana gelen dalgalardan elde edilen enerjidir.

 – Gel-Git ve Akıntı Enerjileri: Gel-Git veya okyanus akıntısı nedeniyle yer değiştiren su kütlelerinin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjilerden elde edilen elektrik enerjisidir.

– Hidrojen Enerjileri: Su ve doğalgaz gibi birincil enerji kaynaklarındaki hidrojenin ayrıştırılmasıyla elde edilen enerjidir.

 I- KAYNAKÇA – Meslek elemanları, – Öğretim Görevlisi Turgay CANBOLAT; Erzincan Üniv. Erzincan M.Y.O. – Gaziosmanpaşa Üniversitesi, – YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 2019 – E.İ.E.İ Erzincan Şubesi, – MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) üyesi kuruluşlar. İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN – İlgili eğitim kurumları, – Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr – Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/ – T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/ Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *