Aile Hekimi Nedir? Ne İş Yapar?

Aile Hekimi Nedir? Ne İş Yapar? Aile Hekimi Meslek kodu Nedir?

Aile Hekimi Meslek Tanımı : Cinsiyet, yaş, hastalık ve sistem ayrımı yapmaksızın birey, aileler ve belirli bir topluluğa kişisel, devamlı, bütüncül ve çok yönlü birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmeti veren, koruyucu hekimlik ve danışmanlık hizmetlerini yürüten, bireylerin psikolojik bakım ve tedavisine yönelik çalışmalar yapan, gerektiğinde gezici sağlık hizmeti veren, tam gün esasına göre çalışan uzman hekimdir.
Aile Hekimi Ne İş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Aile Sağlık Merkezini yönetmek, birlikte çalıştığı ekibi denetlemek, hizmet içi eğitimlerini sağlamak, Bakanlıkça yürütülen özel sağlık programlarının gerektirdiği, kişiye yönelik sağlık hizmetlerini yürütmek,
b) Sorumluluğunda olanları bir bütün olarak ele alıp, kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini bir ekip anlayışı içinde sunmak,
c) Çalıştığı bölgenin sağlık hizmeti planlamasının yapılmasında yerel sağlık idaresi ile işbirliği yapmak, hekimlik uygulaması sırasında karşılaştığı toplum ve çevre sağlığını ilgilendiren durumları yerel sağlık idaresine bildirmek,
d) Kişiye yönelik rehberlik, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini vermek, önemli veya sık görülen toplum sağlığı konularında, kişilerin periyodik muayenelerini (meme kanseri, rahim kanseri taraması ve benzeri) yapmak,
e) Ruh sağlığı ve yaşlı sağlığı hizmetlerini yerine getirmek,
f) İlk kayıtta ev ziyareti ile kendisine bağlı kişilerin sağlık durumlarının tespitini yapmak,
g) Çalıştığı mekanda ve gerektiğinde güvenliği sağlayıcı tedbirlerin alınması kaydı ile hastanın evinde, kişiye yönelik birinci basamak koruyucu sağlık, tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
h) Tanı ve tedavisi yapılamayan hastaları sevk etmek, sevk edilen hastaların geri bildirilen muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirmek, 2. ve 3. basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile evde bakım hizmetlerinin koordinasyonunu yapmak,
i) Temel laboratuvar hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak, erdiği hizmetler ile ilgili sağlık kayıtlarını tutmak ve gerekli bildirimleri yapmak,

Aile Hekimi Meslek Kodu : 2211.02

Meslek Adı : Aile Hekimi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Tıp Doktorları

Meslek Birim Grubu : Genel Tıp Doktorları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *