Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) Nedir? Ne İş Yapar?


Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) Nedir? Ne İş Yapar? Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) Mesleği hakkında güncel bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) Mesleğinin Tanımı

Ağaç gövdelerini veya tomrukları istenilen ölçülerde kadron, kalas ya da tahta halinde kesen veya küçük odun parçaları halinde biçen bir makineyi ayarlayıp çalıştıran kişidir.

Hızarcı Mesleğinin Görev Tanımı nedir? Ne iş yapar?

 1. Kesilecek ağaç gövdelerinin veya tomrukların ölçülerine ve cinsine göre tezgahın çalışma ayarlarını yapar,
 2. Şalteri açmak suretiyle hızar makinesini çalıştırır,
 3. Biçilecek ağaç gövdesi veya tomruğu yardımcı işçilerle birlikte kaldırır ve testereye doğru sürer,
 4. Kesim işlemine nezaret eder,
 5. Kesim süresince hızar şeridindeki ısınmayı önlemek için sıvı yağ (mazot) sürer,
 6. Kesilen parçaları tezgâhtan alır,
 7. İş bitiminde tezgâh üzerindeki talaşları temizler,
 8. Tezgâhın bakımını yapar,
 9. Körelen testereleri biler.

Hızarcı Mesleğinde Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

 1. Hızar tezgâhı makinesi,
 2. Çeşitli şerit testereler,
 3. Şerit kaynak makinesi,
 4. Şerit bileme makinesi,
 5. Sıvı ve katı madeni yağlar,
 6. Takım dolabı,
 7. Kereste, tomruk,
 8. Çizecek, kerpeten, çekiç, tornavida, çeşitli gönyeler, keser, fırça, kalem, ağaç metre, eğe, iskarpela, tokmak, nişangeç.

Hızarcı Mesleğinin Gerektirdiği Genel Özellikler

Hızarcı olmak isteyenlerin;

– Göz, el ve ayaklarını eşgüdümlü olarak kullanabilen,

– Dikkatli, düzenli kimseler olmaları beklenir.

Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) Meslek Kodu: 8172.01

Hızarcının Çalışma Ortamı Ve Koşulları

Hızarcılar kereste ve odun depolarında, hızar ve marangoz atölyelerinde çalışırlar. Çalışma ortamı çok tozlu ve gürültülüdür. Hızarcı çalışmalarında makinelerden yararlanır. İş genellikle ayakta yürütülür. İş sırasında dikkatsizlik sonucu elin kesilmesi, göze talaş kaçması, tomruk altında ezilme gibi tehlikeler söz konusu olabilir.

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi, yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde “Ahşap Teknolojisi” alanı “Ahşap Doğrama Teknolojisi” dalında kalfalık ve ustalık eğitimleri verilmektedir.

Ayrıca mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumların aynı alan ve meslek dalında da bu mesleğin eğitimi verilmektedir.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;

– En az ortaokul mezunu olup zorunlu eğitim çağında olanlar eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.

– Kayıt yaptıracak öğrencilerin sağlık durumlarının ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olması gerekir. Bu durum, programın özelliğine göre gerektiğinde, sağlık/sağlık kurulu raporuyla belgelendirilir.

– 14 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.

– Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işvereni ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir.

Eğitimin Süresi Ve İçeriği

Mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 4 yıldır. Eğitimin 3 yılı kalfalık, 1 yılı ustalık eğitimidir.

Mesleğin seçimi 9. sınıfta yapılır. Ortak genel kültür dersleri ve meslek dersleri her sınıf seviyesinde verilmektedir.

Eğitim haftada 1 gün mesleki eğitim merkezlerinde, 4 gün çıraklık sözleşmesi yapılan işyerlerinde verilmektedir.

Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır.

Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir.

Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

Eğitim Sonunda Alınan Belge-Diploma

Meslek eğitiminin 11. sınıfını başarı ile tamamlayanlara kalfalık belgesi, 12. sınıfı başarı ile tamamlayanlara ise ustalık belgesi verilir. Fark derslerini tamamladıkları takdirde meslek lisesi diploması ve mesleğiyle ilgili işyeri açma belgesi alırlar.

Hızarcının Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Hızarcılar genellikle, kereste satılan yerlerde, odun ambarlarında, marangoz atölyelerinde, hızar fabrikalarında çalışırlar.

Hızarcılık, doğramacılık, mobilyacılık ve inşaat sektöründeki marangozluk meslekleriyle iç içe bir durum arz ettiğinden, bu mesleklerin gelişmesi hızarcılara olan ihtiyacı arttıracaktır. Özellikle inşaat sektörünün gelişmesi bu yönde olumlu bir katkı sağlamaktadır. Ancak hızarcılık mesleği, doğramacılık

mesleğinin bir bölümü haline dönüşme eğilimi içerisindedir.

Eğitim Süresince Ve Eğitim Sonrası Kazanç (Maaşı) Eğitim Süresince

– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.

– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

– Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

Eğitim Sonrası Maaş

Mesleki eğitimini tamamlayıp usta unvanı ile çalışan meslek elemanları, asgari ücretin 2-3 katı ücret alabilmektedirler. Alınan ücrette bölgeler itibariyle ve mesleki deneyim, başarı ve birikime paralel olarak değişiklikler olabilmektedir.

Mesleki Eğitimde İlerleme

Mesleki Eğitim Merkezinden diploma alarak mezun olanlar alanın/bölümün devamı niteliğinde olan ve YKS Kılavuzunda belirtilen yükseköğretim (ön lisans/lisans) programlarını tercih ettikleri takdirde ek puan verilmektedir.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, YKS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

Çeşitli eğitim ve kurslara katılarak mesleki bilgi ve beceriler artırılabilir.

İş Hayatında İlerleme

Bağımsız işyeri açabilirler.

Benzer Meslekler

İnşaat marangozu,

– İnşaat doğramacısı,

Bıçkıcı,

– Ağaç işleyen tezgâh operatörü

Hızarcı Mesleği İle İlgili Ek Bilgiler

İş Güvenliği Ve İşçi Sağlığı

– İş sırasında el kesilmesi olabilir,

– Dikkat edilmezse göze talaş kaçabilir ve ağır tomrukların kaldırılması sırasında kazalar meydana gelebilir,

– Elektrik çarpması tehlikesi vardır,

– İş elbisesi, önlük ve eldiven giyilmelidir.

Sorumluluk

– Müşterilerin isteklerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmekten,

– Çalışılan yerin düzenli ve temiz tutulmasından,

– Tezgâhı çalışır halde bulundurmaktan,

– İş güvenliği, işçi sağlığı konularına uymaktan,

– Birlikte çalıştığı yardımcılarıyla iş birliği içerisinde çalışmaktan ve eğitimlerini vermekten sorumludurlar.

Görev

– İş organizasyonu yapar,

– Çevre koruma önlemleri alır,

– İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

– Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

– Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

Kaynakça

– Meslek elemanları,

– 3308 Sayılı Kanun,

– MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

– Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenleri,

– Çıraklık Eğitim Programı (Doğramacılık),

– Çıraklık ve Yaygın Eğitim Faaliyetleri” MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim

Genel Müdürlüğü, 2005-2006 Eğitim Öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak yeterliğe dayalı modüler öğretim programı,

– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

Ayrıntılı Bilgi İçin

– İlgili eğitim kurumları,

– Milli Eğitim Bakanlığı web sayfası www.meb.gov.tr.

– Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

– Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

– T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı,

http://www.osym.gov.tr/

Fotoğraf : Tree photo created by aleksandarlittlewolf – www.freepik.com

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *