Seracı Nedir? Ne İş Yapar?

Seracı Nedir? Seracı Ne İş Yapar? Seracı Meslek Kodu Nedir?

Seracı Meslek Tanımı : Seracı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, örtüaltı sebze yetiştirme tesislerinin kuruluş, üretime hazırlama, fide ve sebze yetiştirme, ürün hasadı ve hasat sonrası işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Seracı Ne İş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Örtüaltı sebze yetiştirme tesisinin yer ve yöneyini belirlemek,
b) Tesis projesinin yapılmasını sağlamak,
c) Projeye göre tesisin yapı elemanlarını temin etmek,
d) Toprak tesviyesi yapmak,
e) Tünel tesisini kurmak,
f) Toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik analizlerini yaptırmak,
g) Toprak dezenfeksiyonu, solarizasyonu yapmak,
h) Toprağı sürmek, bellemek, çapalamak,
i) Sulama sisteminin kurulmasını sağlamak,
j) Bitki tür ve çeşidini; ekim ve dikim takvimini; gerekli tohum/fide miktarını belirlemek,
k) Tohumları ekmek,
l) Viyollerde, yastıklarda fide yetiştirmek,
m) İlaçlama yapmak,
n) Fide sulaması yapmak,
o) Gölgeleme, aydınlatma, seyreltme yapmak,
p) Fideleri yerlerine dikmek, can suyu vermek,
q) Tesis ısısını ayarlamak, nem kontrolü yapmak,
r) Bitki aralarının çapalamasını yapmak,
s) Yaprak budaması yapmak,
t) Meyve seyreltmesi yapmak,
u) Toprak ve yaprak gübrelemesi yapmak,
v) Sulama yapmak,
w) Ürün hasadı yapmak,
x) Hasad sonrası toprağı sürmek,
y) Örtü malzemelerinin korunmasını sağlamak,
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Seracı Meslek Kodu : 6113.06

Meslek Adı : Seracı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu : Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu : Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu : Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us