İşletme Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

İşletme Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar? İşletme Mühendisi Meslek kodu Nedir?

İşletme Mühendisi Meslek Tanımı : Bir işletmenin, modern işletmecilik esaslarına uygun biçimde yönetilmesini, üretimden satışa kadar olan sürecin denetlenmesini sağlayan, nitelikli kişidir.
İşletme Mühendisi Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Üretimde işgücü, para ve malzemenin en ekonomik biçimde kullanılması için gerekli düzenlemeleri yapmak,
b) İşletmelerde üretim faaliyetleri, üretilen ürünün pazarlanması ve maliyetin hesaplanması gibi işletme faaliyetleri arasında eşgüdümü sağlamak,
c) İşletmelerde, atölyelerde planlama, pazarlama ve finansman, insan kaynakları bölümlerinde görev alarak iletişim ağını güçlendirmek,
d) Mühendislerle işletmeciler arasında iletişimi sağlamak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İşletme Mühendisi Meslek Kodu : 2141.03

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu : Endüstri Ve Üretim Mühendisleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *