İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar? İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni Meslek Kodu Nedir? Ne İş Yapar?

İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni Meslek Tanımı : Çalıştığı eğitim kurumunda işitme engelli öğrencilere eğitim veren kişidir.
İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) a) İlköğretim çağına gelen işitme engelli öğrencilere hazırlanmış olan plan ve programa göre eğitim malzemeleri ve özel eğitim tekniği ile okuma ve yazma öğretmek,
b) Özürlü öğrencilerin işitme yolu ile konuları kavrayabilmeleri için ses eğitimi ve film gösterme çalışmaları yapmak,
c) Harflerin ses eğitimlerini yaparak öğrencilerin bu sesleri çıkarmalarına çalışmak,
d) Kelimelerin anlamlarını resim, slayt göstererek yada çizerek ve söyleyerek öğretmek,
e) Dersle ilgili alıştırmalar hazırlamak,
f) İşaret dili ve dudaktan okuma tekniklerini öğretmek,
g) Sözlerin dudak hareketleri ile anlaşılmasını sağlayacak çalışmalar yapmak,
h) Jestler, mimikler ve el işaretleri ile konuşmayı ve anlaşmayı öğretmek,
i) Eğitimi yapılan konuların uygulamasını sağlamak, ilköğretim müfredat programını uygulayarak engelli öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini yaptırmak,
j) Çocuğa kişilik kazandırmak ve onu hayata hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle ve bilhassa çocuğun kişisel özelliklerini ve yeteneklerini dikkate alarak uygulamak,
k) Eğitim ve öğretimini üzerine aldığı çocukların davranışlarını gözlemlemek, yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenlemek,
l) Yemekhanede, yatakhanede, bahçede, spor alanlarında ve serbest zamanlarını değerlendirme sırasında çocuklarla beraber olmak suretiyle onlara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışlara karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapmak,
m) Öğrencilerin okul içi ve dışı hareketlerine yön vermek, bedeni temizliklerini kontrol etmek,
n) Düzenli ve temiz şekilde yetişmelerini sağlamak,
o) Öğrenciler ile ilgili kayıtları tutup, dersteki başarılarını değerlendirmek,
p) Öğrencilerin sosyal çalışmalara katılmalarını sağlamak,

İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni Meslek Kodu : 2352.04

Meslek Adı : İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Eğitim İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Özel Eğitim Öğretmenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d