Hemşire (Koruyucu Sağlık Hizmetleri) Nedir? Ne iş yapar?

Hemşire (Koruyucu Sağlık Hizmetleri) Nedir? Ne iş yapar? Hemşire (Koruyucu Sağlık Hizmetleri) Meslek kodu Nedir?

Hemşire (Koruyucu Sağlık Hizmetleri) Meslek Tanımı :Çalıştığı bölgede, aile planlaması hizmetlerini yürüten,okul öncesi ve okul çağı çocuklarının; aşı, beslenme, büyüme ve gelişmeleri ile ilgili çalışmalarda bulunan, doğum öncesi ve doğum sonrası ana sağlığı hizmetlerine yön veren, birey ve toplumu bulaşıcı ve sosyal hastalıklardan korunmaları için çalışmalarda bulunan yardımcı sağlık personelidir
Hemşire(Eğitim) ne iş yapar?;işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı , iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak :
a) Hastanedeki hemşire, sağlık memuru, ebe ve hizmetli personelin hizmete uyum ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek üzere başhemşirelikle görüşerek eğitim planları yapmak,
b) Hastanede yapılan diğer eğitim programları ile koordinasyonu sağlamak üzere ilgili birimlerle sürekli iletişim içerisinde olmak,
c) Hemşire, sağlık memuru, ebe ve hizmetli personelin gelişimi için amaç ve hedefler geliştirmek, programın uygulanabilmesi için politikalar oluşturmak ve olanakları seferber etmek, ihtiyaç duyulması halinde yöneticilerden yardım almak için girişimde bulunmak,
d) Denetim görevi olan hemşirelerle(Başhemşire ve yardımcıları), programa alınacak konular, öğretim ortamı, kullanılacak eğitim materyali, eğitim yöntemi, eğitime alınması gereken personel sayısı, öğretim için en uygun zaman ve yer gibi konuları gözden geçirmek,
e) Eğitim materyali geliştirmek, geliştirilmiş materyalleri değerlendirmek,
f) Hastane içi yada dışından konuyla ilgili en uygun konuşmacıları sağlamak,
g) Eğitim programının bütçesini belirleyip ilgililere sunmak,
h) Bölümün, birimin ve bireyin ihtiyacına yönelik olarak geliştirdiği ve planladığı programları kontrol edip ihtiyaca yönelik destek sağlamak,
i) Eğitim programlarını değerlendirmek ve sonuçlara göre gerekli değişiklikleri yapmak,
j) Hastanede çalışan hemşirelerin mesleki gelişimlerini sağlamak üzere hastane dışındaki olanaklardan faydalanmaları için destek sağlamak,
k) Eğitim programları ve katılan personel için sürekli ve doğru kayıt tutmak,
l) Eğitim kaynaklarının kullanılmasında diğer bölümlerle işbirliği yapmak,
m) Diğer hastanelerin eğitim hemşireleriyle iletişim içinde olmak,
n) Eğitim malzemesinin envanterini tutmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Hemşire (Koruyucu Sağlık Hizmetleri) Meslek Kodu : 2221.06

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Hemşirelik Ve Ebelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Hemşirelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *