Hakim (Yargıç) Nedir? Ne İş Yapar?

Hakim (Yargıç) Nedir? Ne İş Yapar? Hakim (Yargıç) Meslek kodu Nedir?

Hakim (Yargıç) Meslek Tanımı :Bağlı olduğu mahkemeye intikal eden davaları çözümlemek ve sonuca ulaştırmak için duruşmayı idare ederek, hukuk kanunlarına ve prensiplerine göre hüküm veren kişidir.
Hakim (Yargıç) Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Kendisine intikal eden dava konusu dosyayı incelemek,
b) Tanıklara dava konusu hakkında doğruyu söylemeleri için yemin ettirmek,
c) Davacının şikayetini, davalının savunmasını, şahitlerin konu ile ilgili bilgi ve görgülerini öğrenmek için kendilerine söz hakkı tanıyarak dinlemek,
d) Dava konusuna açıklık kazandıracak sorular sorup ifadelerin zapta geçirilmesini sağlamak,
e) Savcının konu ile ilgili iddianamesini dinleyerek ibraz edilen bilgi ve belgeleri alıp dava dosyasına koyarak değerlendirmek,
f) Savunma avukatlarını dinleyip doğruluğunu tespit ettiği veya kanaat getirdiği deliller ve verilen ifadelerin ışığında tarafların hak ve ödevlerini tayin etmek,
g) Hukuk yasalarını, görüşleri ve eşitlik prensiplerini göz önünde bulundurarak hüküm vermek,
h) Taraflarca yeni delil ve şahitlerin getirilmesi talebi halinde duruşmayı bir başka tarihe ertelemek,
i) Davalı veya şahitlerin mahkemeye gelmemeleri halinde kendilerine resmi yazı çıkarılmasına karar vermek,
j) Gördüğü davanın şekline göre ayırt edilebilir,
k) Gerektiğinde mahkemelere hakim üye olarak katılabilmek veya onlara başkanlık edebilmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Hakim (Yargıç) Meslek Kodu : 2612.01

Meslek Adı : Hakim (Yargıç)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Hukuk İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Hakimler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *