Geoteknik Mühendisi/Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

Geoteknik Mühendisi/Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar? Geoteknik Mühendisi/Uzmanı Meslek kodu Nedir?

Geoteknik Mühendisi/Uzmanı Meslek Tanımı : Tüm yapıların (binalar, köprüler, istinat duvarları, tüneller, silolar, kara ve demir yolları, deniz ve hava limanları, barajlar, su yapıları, vb.) zemin üzerine veya içine güvenli ve ekonomik olarak yerleştirilmesi ile ilgili faaliyetleri yürütme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Geoteknik Mühendisi/Uzmanı ne iş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Yapıların tasarımında, temel zemininin güvenle taşıyabileceği yükü (basıncı) (zemin emin taşıma gücünü / zemin emniyet gerilmesini) belirlemek,
b) Yapı temellerinin uygulanan yükler altında zamana bağlı olarak yapabilecekleri oturmaları belirlemek ve müsaade edilen sınırlara göre tahkiklerini yapmak,
c) Taşıma gücü ve oturma koşullarına göre en uygun temel tipini belirlemek ve boyutlandırmak,
d) Dayanma yapılarının tasarımında, zemin ve sürşarj yükleri nedeniyle dayanma yapılarına etki eden yanal toprak basınçlarını / itkilerini hesaplamak ve dayanma yapılarını projelendirmek,
e) Toprak barajların tasarımında, toprak barajların inşasında kullanılabilecek uygun zemin türlerini belirleyerek, dolgunun uygun şekilde teşkil edilmesini sağlamak, barajların içinden sızabilecek su miktarını tespit edip, bu sızan sudan doğabilecek sorunların ve gerekli çözümleri sunmak,
f) Toprak barajların boyutlarını ve şev açılarını belirlemek,
g) Su yapılarının tahkiklerinde, su yapılarının (beton baraj, su alma yapısı vb.) altına su sızması durumunda sızan su miktarını, yapı altındaki su basınçlarını ve dağılımlarını belirleyerek, yol açabileceği sorunları tespit edip, çözüm önerileri sunmak,
h) Su içinde (deniz, nehir vb) ve kıyılarında yapılacak köprü ayaklarının temel tasarımını yapmak ve uygulama çalışmalarını yürütmek,
i) Doğal ve yapay şevlerin stabilite hesaplarında, mevcut şevlerin güvenliğini belirlenmek ve güvenli şev açısını tespit etmek,
j) Yol, havaalanı vb. yapılarda, temel tabakalarında kullanılacak olan zemin sınıfının belirlenmek, sıkıştırma çalışmalarını yürütmek, sıkıştırmayı kontrol etmek ve temeli projelendirmek,
k) Tünel güzergâhlarının planlamak ve uygun delme yöntemleri belirlemek,
l) Geoteknik deprem mühendisliği çalışmaları, deprem yükleri gibi dinamik yükler altındaki temel zemininin göçmeye karşı tasarımı yapmak,
m) Derin kazıları planlamak ve uygulamak,
n) Zemin iyileştirmelerinde, uygun iyileştirme yöntemlerini belirlemek ve planlamak,
o) Çevre ile ilgili uygulamalarda, çeşitli atıkların bertaraf edilmesi, depo alanlarının belirlenmesi, sızdırmazlık çalışmaları ve örtü tabakalarının planlanması vb. aşamalardaki geoteknik uygulamaları yürütmek,
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Geoteknik Mühendisi/Uzmanı Meslek Kodu : 2142.11

Meslek Adı : Geoteknik Mühendisi/Uzmanı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu : İnşaat Mühendisleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Yüksek Lisans

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d