Arama Ve Kurtarma Birlik Müdürü Nedir? Ne İş Yapar?

Arama Ve Kurtarma Birlik Müdürü Nedir? Arama Ve Kurtarma Birlik Müdürü Ne İş Yapar? Arama Ve Kurtarma Birlik Müdürü Meslek Kodu Nedir?

Arama Ve Kurtarma Birlik Müdürü Meslek Tanımı : Mevzuat ve verilecek emirler doğrultusunda, sivil savunma arama ve kurtarma birliğinin veya ekibin yönetiminden sorumlu olan kişidir.

Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hizmet birimlerini oluşturarak bunların donatımını, eğitimini ve denetimini yaptırmak,
b) Yıllık çalışma planını hazırlamak,
c) Yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak,
d) Sivil Savunma Fonundan yapılacak ödemelere ait tahakkuk müzekkeresini düzenlemek ve sayman mutemetliği görevini yapmak, ayniyat ve demirbaş işlemlerini yürütmek,
e) Genel bütçe harcamalarında tahakkuk memurluğu görevini yapmak,
f) Eksik ve noksanlıkların zamanında giderilmesi için iş ve işlemleri takip etmek,
g) Hizmet binası ve tesislerinin iç ve dış güvenliğini sağlamak,
h) Bina ve tesisler ile hizmet malzeme ve araçlarının bakımını, temizliğini yaptırarak her an kullanılabilir halde bulundurulmasını sağlamak,
i) Mevzuatına uygun olarak personelin disiplin ve sicil amirliğini yapmak,
j) Personelin taltifi, tecziyesi ve izinleri için teklifte bulunmak,
k) Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla gerekli koordinasyonu sağlamak,
l) İl valisi, genel müdür veya bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Arama Ve Kurtarma Birlik Müdürü Meslek Kodu : 1213.18

Meslek Adı : Arama Ve Kurtarma Birlik Müdürü

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu : İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu : Politika Ve Planlama Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us