Ziraat Teknikeri Nedir? Ne iş yapar?

Ziraat Teknikeri Nedir? Ziraat Teknikeri Ne iş yapar? Ziraat Teknikeri olabilmek için hangi eğitimleri alması gerekir? Ziraat Teknikeri görev tanımı nedir?

Ziraat Teknikeri Tanım  Tarımsal üretimde; tarla, bahçe bitkileri ve örtü altı yetiştiriciliği, bitki hastalık ve zararlıları, hayvan yetiştirme ve besleme, su ürünleri yetiştirme, tohum eldesi, sınıflandırması ve muhafazası, fide-fidan eldesi, tarımsal ürünlerin gıdaya işlenmesi süreçlerini yapan tarımsal makine ve teknolojilerini kullanan kişidir.

Ziraat Teknikeri Görevleri

Ziraat Teknikeri;

 – Tarımsal sistemleri kullanıma hazırlar,

– Kullanılacak tarım tekniklerini uygulamaya hazırlar,

 – Tarım makinalarının bakım ve ayarlarını yapar ve kullanıma hazırlar,

– Tarım arazisini işlenmeye, bakıma ve ekime hazırlar,

 – Hasat ve hasat sonrası teknik ve teknolojileri kullanıma hazır hale getirir,

 – Tarımsal ilaç uygulamalarını yürütür,

– Bitkisel üretim faaliyetlerine katılır, takip eder, bitki hastalık ve zararlıları mücadele programlarını yürütür,

– Hayvansal üretim faaliyetlerine katılır, takip eder ve yürütür,

– Gerekli makine ayarlarını yaparak takibini sağlar,

 – İlaçlamada hazır reçeteleri uygular veya uygulanmasını sağlar,

– İlaçlama sürecinin takibini yaparak kayıt altına alır veya alınmasını sağlar,

– Tarımsal faaliyetlerde teknoloji kullanımına katılır, takip eder ve yürütür,

– Tarım işletmesinin girdi yönetimi ve takibini yapabilir, stok yönetimini izleyebilir. Çevreci uygulamaları izler ve işletmede uygular,

– Tarımsal üretimde kullanılan girdi, teknik ve teknolojileri; ekosistem, biyolojik çeşitlilik, doğal kaynaklar ve çevre bağlamında değerlendirir,

– Çiftlikte yemlik yönetimi kurallarına göre hareket eder ve uygulanmasını sağlar,

– Yaptığı tarımsal uygulamalarda biyolojik çeşitliliğe ve gen kaynaklarının korunmasına azami özen gösterir, insan ve canlı sağlığı ile çevreyi birinci derecede gözetir.

Ziraat Teknikeri Kullanılan Araç Gereç Ve Ekipman

 – Traktör, Balya, silaj makinası

 – Diskaro, Kazayağı,

 – Rotavatör,

– Pulluk, Tırmık, Silindir,

– Mibzer( Ekim makinesi ),

 – İlaçlama makinesi(Pulverizatör),

 – Gübreleme makinesi (sunni gübre dağıtma makinesi),

– Orman makineleri,

 – Sağım makineleri,

– Tırnak kesme makinesi,

– Çiftlik gübresi dağıtma makinesi,

 – Bağ bahçe tarımı ile ilgili makineler,

 – Makine ayar elemanları,

– Diğer bitki koruma ürünleri(tuzaklar, biyolojik mücadele elemanları)

Ziraat Teknikeri  Mesleğin Gerektirdiği Özellikler Ziraat teknikeri olmak isteyenlerin;

– Görsel belleği güçlü, ayrıntıyı algılama yeteneğine sahip,

– Göz ve el koordinasyonunu sağlayan,

– Sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi, dışa dönük olmak hoşgörülü,

– Sözlü ve yazılı ifade gücüne sahip,

– Matematik alanına ilgili,

– Yönergeyi izleyebilen,

 – Miktar, ağırlık, uzunluk tahmin edebilen,

– Düzgün-pürüzlü, büyük-küçük gibi dokunma duyusu becerisi,

 – İş birliği yapabilen, kurallara uyan,

 – Yeniliklere ve eleştiriye açık olmak,

– Stres altında çalışma, çabuk ve doğru karar verebilen,

– Risk alan, yönetebilen,

 – Tertipli düzenli çalışan, tedbirli olan,

– Doğada ve farklı arazi koşullarında çalışmaya yatkın,

 – Güncel gelişmeleri takip eden ve uzak görüşlü olan kimseler olması gerekir.

 Ziraat Teknikeri  Çalışma Ortamı Ve Koşulları Ziraat teknikeri tarımsal üretime konu olan her türlü bitki, tohum, fide fidan üretiminden ve hayvansal üretimden sorumlu olan nitelikli personeldir. Çalışma ortamı tarla bahçe gibi açık alan olabileceği gibi sera ve kapalı ofis ortamı da olabilmektedir. Çalışma alanları tozlu ve gürültülü olabilmektedir. Personel zehirli maddelere maruz kalabilmekte, çalışma ortamı yağlı ve kirli olabilmektedir. Ayrıca makine kazası olasılığı da söz konusudur. Meslek gece, gündüz, vardiyalı, hafta sonu ve mevsimlik çalışmayı; şehir içi ve şehir dışı seyahat etmeyi gerektirebilmektedir.

Ziraat Teknikeri Meslek Eğitimi Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler Mesleğin eğitimi, Açık Öğretim Fakültesi “Tarım” bölümünde verilmektedir.

Ziraat Teknikeri  Meslek Eğitimine Giriş Koşulları Mesleğin eğitimine girebilmek için, – Lise ve dengi okul mezunu olmak, – Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda belirtilen giriş koşullarını taşımak. – Meslek liselerinin, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen bölümlerden mezun olanlar “Tarım” ön lisans programlarına geçerken ek puan almaktadırlar. Eğitimin Süresi Ve İçeriği Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Temel Bilgi Teknolojileri, Yemler ve Hayvan Besleme, Kooperatifçilik ve Esasları, Genel mikrobiyoloji, Organik Bitkisel ve Hayvansal Üretim, tıbbi Aromatik Bitkiler, Sebzecilik ve Meyvecilik, Tohumculuk, Bitki Fizyolojisi, Genel Kimya, Genel Matematik, Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Ekoloji ve Çevre Bilgisi, Tarımsal Meteoroloji, Yabancı Dil, Tarım Ekonomisi, Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme, Hayvan Yetiştirme, Bahçe Tarımı, Tarla Bitkileri, Fitopatoloji, Entomoloji, Tarımsal Yapılar Ve Sulama, Türk Dili, Hayvan Besleme, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Tarım Alet ve Makinaları, Peyzaj Çevre ve Tarım, Örtü Altı Üretim Sistemleri, Balık Yetiştiriciliği dersleri verilmektedir.

 Eğitim Sonunda Alınan Belge-Diploma Meslek eğitimini bitirenlere ön lisans diploması verilmektedir.

Ziraat Teknikeri  Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları Ziraat Teknikerleri; bitkisel üretim alanında faaliyet gösteren firmalar, tohumculuk firmaları, fidancılık firmaları, sebze ve fide üretimi yapan firmalar, tarımsal ilaç bayiliği, tarımsal gübre bayiliği, tarım ürünlerinin depolanması ve muhafazası, tarım ürünlerinin gıdaya işlenmesi, hayvansal üretim işletmelerinde hayvanların bakım, yemleme ve süt sağımı gibi işlemlerinde sistemin hazır hale getirilmesi, tarım işletmeleri, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı tüm birimler, üniversitelerin ziraat, su ürünleri, orman Fakülteleri, üniversitelerin araştırma ve uygulama çiftlikleri, belediyelerin park bahçeler ve fen işleri birimleri, gıda işleyen kamu kurumları ile gıda firmaları ve işletmelerinde istihdam edilebilmektedir. Yöresel olarak tarımın daha sık yapıldığı bölgelerde iş bulma olanağı daha yüksektir.

Eğitim Süresince Ve Eğitim Sonrası Kazanç Eğitim Süresince Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve harç kredisi ile yurt hizmetlerinden yararlanabilirler.

Eğitim Sonrası Kamuda işe başlayan teknikerler asgari ücretin yaklaşık 2 katı kadar ücret almaktadır. Özel sektörde işyerinin büyüklüğüne ve çalışanın bilgi ve becerisine bağlı olarak ücret asgari ücretin 1,5- 3 katı olabilmektedir.

Meslekte İlerleme Mesleki Eğitimde İlerleme “Tarım “ ön lisans programını başarıyla bitirenler “Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)” başarılı oldukları takdirde kılavuzda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler. Meslekte uzmanlaşma ve yükselmeyi sağlayan, tecrübe veya ek bilgi ve beceri kazandıracak kurslar, seminerler, hizmet-içi eğitim gibi olanakları mevcuttur.

İş Hayatında İlerleme Ziraat teknikerlerinin çalıştığı özel ve devlet kurumunda şef veya amir olarak çalışabilirler.

Benzer Meslekler

 – Ziraat Mühendisi,

Ziraat Teknisyeni,

Meslek Kodu :3142.31

Ek Bilgiler Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de artan gıda ihtiyacı sebebiyle tarımsal ve hayvansal üretim önemini arttırmaktadır. Bitkisel ve hayvansal üretimde kullanılan bazı insektisit, pestisit ve büyümeyi hızlandırıcı maddelerin insan sağlığına ve doğaya zararı tespit edilmiştir. Bu zarar dolayısıyla tüketicinin yönlendirmesiyle üretici doğal üretim yapma yoluna yönelmiş, organik üretim bu bağlamda hız kazanmıştır. Tüm bu gelişmeler tarım alanında iyi eğitim almış personele olan ihtiyacı gün geçtikçe artırmıştır.

Görevler – İş organizasyonu yapar, – İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular, – Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır, – Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur. – Çevre koruma önlemleri alır,

Kaynakça – Meslek elemanları, – Eskişehir KWS Türk Tarım Tic. A.Ş. – https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/turkiye-programlari/acikogretimfakultesi-onlisans-programlari-2-yillik/tarim İ- DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN – İlgili eğitim kurumları, – Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr – Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/ – T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/ – Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Contact Us