Ziraat Mühendisi (Tarla Bitkileri) Nedir? Ne İş Yapar?

agriculture barley field beautiful close up

Ziraat Mühendisi (Tarla Bitkileri) Nedir? Ne İş Yapar? Ziraat Mühendisi (Tarla Bitkileri) Meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir?

Ziraat Mühendisi (Tarla Bitkileri) Meslek Tanımı :Tarla Bitkilerinin (Tahıllar ve yemeklik tane baklagiller, Endüstri Bitkileri ve yem bitkileri ve çayır mera) bilimsel ve ekonomik yöntemlerle yetiştiriciliği ve ıslahında çalışan kişidir.

Ziraat Mühendisi (Tarla Bitkileri) Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bulunduğu yörenin iklim ve toprak şartlarına uygun bitki desenini bilmek ve belirlemek,
b) Toprak analizi yapabilecek ve sonuçlarını yorumlayacak bilgiye sahip olmak ve sonuçlara göre toprağa gereğinden fazla ya da az gübre verilmemesini sağlamak,
c) Tohum ve tohumluk konusunda bilgi sahibi olmak,
d) Bitkisel üretim deseninde yer alan ürünler için uygun yetiştirme şartları (ekim, bakım, sulama, gübreleme, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri) ve hasat harman gibi konularda yöntemleri belirlemek ve geliştirmek,
e) Ekim nöbetinde yer alabilecek uygun bitkileri belirlemek,
f) Yetiştirilen ürünlerde kullanılan suyun kalitesine yönelik araştırmalarda bulunmak ve suyun etkili ve tasarruflu kullanımı için üreticilere önerilerde bulunmak ve işbirliği içinde olmak,
g) Hastalık, zararlı ve yabancı otların yayılmasını engelleyici araştırmalar ve çalışmalar yapmak,
h) Bitki ıslahçısı olarak çalışanların bitki ıslah yöntemlerini, bitkilerin döllenme tiplerini (yabancı ya da kendine döllenip döllenmediği), bitkilerin kaç yıllık olduğuna yönelik konulara hâkim olması ve aynı zamanda klasik ıslah yöntemlerinin yanı sıra yeni ıslah yöntemlerine uygun olarak, bitkiye yönelik çalışmalarda etkin olmak ve yeni çeşit geliştirmek,
i) Bulunduğu bölgedeki çayır ve meraların bitki desenini bilmek ve meraları tehdit eden unsurları belirleyebilmek ve bunlara yönelik çalışma ve araştırmalar yapmak,
j) Yukarıda belirtilen konularda çiftçileri eğitmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Ziraat Mühendisi (Tarla Bitkileri) Meslek Kodu : 2132.28

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Yaşam Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :
Çiftçilik, Ormancılık Ve Su Ürünleri Danışmanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us