Yönetici Sekreter / Asistan Nedir? Ne İş Yapar?

Yönetici Sekreter / Asistan Nedir? Ne İş Yapar? Yönetici Sekreter / Asistan Görev tanımı nedir? Yönetici Sekreter / Asistan Meslek kodu nedir?

Yönetici Sekreter / Asistan Meslek Tanımı :
Yönetici Sekreter / Asistan, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, ofis makinelerini kullanarak, ofis yönetimi, ofis içi ve dışı iletişimi sağlama, yöneticinin günlük işlerini organize etme, doküman hazırlama, toplantı ve seyahat organize etme ile dosyalama ve evrak işlemlerini yürütme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Yönetici Sekreter / Asistan Ne İş Yapar?:

Yönetici Sekreter / Asistan, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Yöneticinin günlük çalışma programını düzenlemek,
b) Ofis düzenini sağlamak,
c) Ofis ihtiyaçlarının bakım ve onarımını sağlamak,
d) Evrakları almak, açmak, sınıflandırmak ve kaydetmek,
e) Ofis içi evrak akışını sağlamak,
f) Giden evrakları dağıtıma hazırlamak ve dağıtımını sağlamak,
g) Fihrist hazırlamak,
h) Randevuları ayarlamak,
i) İletişim bilgilerini kaydetmek,
j) Kurum içi/dışı gelen talepleri yönlendirmek,
k) Doküman taslağını hazırlamak, yazmak, kontrol etmek, onaya sunmak, çoğaltmak, dağıtmak,
l) Dosyalama işlemlerini yürütmek,
m) Toplantı gündemini yazmak,
n) Toplantıda görev alacak yardımcı personeli koordine etmek,
o) Toplantı yerinin hazırlanmasını sağlamak,
p) Katılımcıları toplantı hakkında bilgilendirmek,
q) Toplantı materyallerini hazırlamak ve toplantı tutanağını hazırlamak vb. toplantı organizasyonu ile ilgili işlemleri yapmak,
r) Seyahat organizasyonu yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yönetici Sekreter / Asistan Meslek Kodu : 3343.06

Meslek Adı :
Yönetici Sekreter / Asistan

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
İdari Ve Uzman Sekreterler

Meslek Birim Grubu :
İdari Sekreterler Ve Yönetici Sekreterleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d