Yönetici (Bilgi İşlem) Nedir? Ne İş Yapar?

Yönetici (Bilgi İşlem) Nedir? Ne İş Yapar? Yönetici (Bilgi İşlem) Nedir? Ne İş Yapar? Yönetici (Bilgi İşlem) Meslek kodu nedir?

Yönetici (Bilgi İşlem) Meslek Tanımı : Kuruluşun bilgi işlem faaliyetlerini planlayan, yöneten, bilgi işlem hizmetlerini geliştiren ve işletim çalışmalarını yöneterek kaynakların optimum kullanılmasını sağlayan ve bilgi işlem hizmetlerini kullanan uç kullanıcılarla işbirliği yaparak kuruluşun çalışmalarının geliştirilmesine destek veren, etkili, yetkin bir hizmet verilmesini sağlayan kişidir .

Yönetici (Bilgi İşlem) Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sistem ve bilgi işlem kavramları konularında eğitimin planlamak ,
b) Kaynak kullanımını incelemek ve bunu geliştirmek için projeler başlatmak,
c) Önerilen sistemleri değerlendirmek ve uygun çalışmaları önermek,
d) Yeni donanım ve yazılım teknolojisini değerlendirmek ve kuruluşun gereksinimlerine uygunluğunu saptamak,
e) Personel ve donanım/yazılım kaynaklarının performansını yönetime bildirmek ve önemli akımları tanımlamak,
f) Bilgi işlem çalışmaları için plan ve bütçeler geliştirmek,
g) Maliyet/fayda analizini uygulamalara , donanım ve yazılım yapısına, organizasyona ve yönetime uygulamak,
h) Standart yöntemler geliştirmek ve bunları uygulatmak,
i) Yeni ve geliştirilmiş sistemler yoluyla başarılabilecek potansiyel gelişme alanları belirlemek,
j) Birimin çalışmasını denetlemek, personeli eğitmek ve geliştirmek,
k) Kuruluşun planları ve amaçları çerçevesinde yeni teknolojik gelişmeleri değerlendirmek,
l) Personelin, donanım ve yazılımın ve sistemlerin performansını ölçmek,
m) Kuruluşun gereksinimlerini karşılayacak etkin ve güvenli bilgisayar sistemleri ve hizmetleri sağlamak,
n) Personel, donanım, yazılım, yerleşim gibi konuları da içeren bilgisayar kaynakları gereksinimlerini tahmin etmek, kuruluşun planlama ve bütçeleme çalışmalarını koordine temek,
o) Bilgi işlem geliştirme projeleri, kaynak kullanımı ve işletim performansı gibi konulardaki gelişmeleri yönetime bildirmek . vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yönetici (Bilgi İşlem) Meslek Kodu : 1330.03

Meslek Ana Grubu :
Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :
Üretim Ve Uzmanlaşmış Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu :
Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Hizmet Müdürleri

Meslek Birim Grubu :
Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Hizmet Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us