Yoğun Bakım Hemşiresi Nedir? Ne İş Yapar?

Yoğun Bakım Hemşiresi Nedir? Ne İş Yapar? Yoğun Bakım Hemşiresi Görev Tanımı nedir? Yoğun Bakım Hemşiresi Meslek kodu nedir?

Yoğun Bakım Hemşiresi Meslek Tanımı : Yoğun bakım ünitesindeki hastaların, koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici girişim vb. hemşirelik hizmetlerini etkin bir şekilde yerine getiren nitelikli kişidir.

Yoğun Bakım Hemşiresi Ne İş Yapar? : Yoğun Bakım Hemşiresi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hastayı üniteye kabul etmek ve hasta-ailesinin üniteye uyumunu sağlamak,
b) Hasta tanılama bulgularını, hemşirelik girişimlerini ve bunlara yönelik hasta yanıtlarını kayıt etmek,
c) Hasta bakımının etkinliliğini sürekli ve sistematik şekilde değerlendirmek,
d) Hemşirelik bakımında gerekli olan asepsi, sterilizasyon ve izolasyon tekniklerine uymak ve uyulmasını sağlamak,
e) Aseptik tekniğe uygun şekilde hastanın pansumanlarını, kateter bakımlarını yapmak,
f) Temel ve ileri yaşam desteği protokollerine uygun acil girişimleri başlatmak,
g) Acil ilaç seti, tıbbi malzeme ve cihazları kullanıma hazır bulundurmak,
h) Hastalıklara yönelik standart bakım ve tedavi yaklaşımlarını bilmek ve uygulamak,
i) Doktorlarla beraber hasta vizitine katılmak, hastanın tedavi ve bakım planın oluşturulmasına katkıda bulunmak,
j) Çevresel uyaranları kontrol altına alarak hastaların uyku ve dinlenmelerini sağlamak,
k) Tedavi amaçlı girişimler için hastayı hazırlamak, işlem sırasında destek olmak, işlem sonrasında hastayı izlemek, hasta tetkik örneklerin uygun şekilde ve en kısa zamanda yerine ulaştırılmasını sağlamak,
l) İlaçları hekimin yazılı istemine uygun şekilde vermek,
m) Hastaları, ilaçların yan etkileri yönünden gözlemek ve gerektiğinde ilgililere rapor etmek,
n) Non-invazif monitörizasyon tekniklerini kullanmak,
o) İnvazif girişimlerde hekime asiste etmek,
p) Hastaların solunuma ilişkin sorunlarını çözmek, ventilatördeki hastaya bakım vermek,
q) Hemodinamik parametreleri takip etmek ve hesaplamak, sonuçları yorumlamak, kaydetmek ve ilgili doktora bildirmek,
r) Kardiyak ritmi izlemek, yorumlamak, öldürücü ritimleri tanımak ve gerekli acil girişimleri bilmek, uygulamak,
s) Pace makerli, intra aortik balon pompalı hastaları izlemek, bakımını bilmek ve uygulamak,
t) Bası yarası riskini değerlendirmek ve önleyici uygulamalar yapmak,
u) Hastaya oksijen, postural drenaj uygulamalarında görev almak.
v) Aldığı-çıkardığı sıvı takibi, enteral ve total parenteral nutrisyon uygulama ve takibini yapmak,
w) Kan ve kan ürünlerinin uygulanması ve takibinde görev almak,
x) Hastanın başka bir bölüme transferinin güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak,
y) Hastayla ilgili bilgileri, bir sonraki vardiyada çalışacak hemşireye yazılı olarak teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yoğun Bakım Hemşiresi Meslek Kodu : 2221.26

Meslek Adı :
Yoğun Bakım Hemşiresi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Hemşirelik Ve Ebelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :
Hemşirelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us