Vergi Memuru Nedir? Ne İş yapar?

Vergi Memuru Nedir? Ne İş yapar? Vergi Memuru Meslek Kodu Nedir?

Vergi Memuru Meslek Tanımı : İdarecilerin direktiflerine göre devlet veya mahalli idarelerin aldığı kararları tatbik mevkiine koyan kişidir.

Vergi Memuru Ne İş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Kanun ve tüzükleri yerine getirmek,
b) Daha yüksek düzeylerde karar almayı gerektiren önemli veya istisnai hallerde idarecinin direktifini alarak detaylı yürütme işinde ortaya çıkan konular hakkında kararlar almak,
c) Vergilerin tayini, gümrük ve istihlak vergisi toplanması gibi konularda ilgili kuruluşu yönetmek,
d) Resmi komisyonlar için sekreterya görevlerini üstlenmek ve yürütmek,
e) Çeşitli sorunlar, daire programları, idari sorunlar ve diğer meseleler hakkında ihtiyaç duyulan bilgi ve tavsiyeyi sorumlu idareci için mukayeseli analizini yapmak ve rapor hazırlatmak,
f) Diğer icrai memurlara veya alt kademedeki memurlara nezaret edebilir,
g) Yaptığı memuriyete veya yaptığı görevlere göre ayırt edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Vergi Memuru Meslek Kodu : 3352.01

Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Düzenleyici Devlet İle İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :
Vergi Memurları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us