Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti Nedir? Ne İş Yapar?

Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti Nedir? Ne İş Yapar? Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti Meslek Kodu Nedir? Görev tanımı nedir?

Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti Meslek Tanımı : Makine gücü ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her türlü gemide vardiya mühendisi/makinisti olarak görev yapan kişidir.

Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Geminin makine kısmına ait yazışmaları hazırlamak/hazırlatmak, kaptanla birlikte imzalayarak Kuruluşa göndermek,
b) Makine dairesi ve geminin makine ile ilgili bütün sistem ve teçhizatın düzenini, temizliğini, makinelerin tekniğine uygun ve en ekonomik bir şekilde çalışmasını sağlamak, kontrol etmek,
c) Göreve başladığı gemide gerek görmesi ve şartların uygun olması halinde, cihazları kontrol ettikten ve çalıştırdıktan sonra görevi teslim almak, kontrol sırasında tespit edilen aksaklıkları bir tutanakla tespit etmek ve Kuruluşa bildirilmesini sağlamak,
d) Makine ve elektrik ile ilgili gemide bulunması gereken malzeme ve yedek parçaları tespit ederek Kuruluştan talep etmek ve gemiye gelen yedek parça ve malzemeleri uygun olması halinde teslim almak,
e) Makine kısmına ait her türlü ihtiyaçları Kuruluşa bildirmek,
f) Yangın ihbar ve söndürme cihazlarının çalışır halde bulunmalarını sağlamak,
g) Tahliye pompaları ile donanımlarının çalıştırılması, kontrolü, bakım ve onarımlarını yapmak,
h) Yangın pompaları ve devreleri ile yağmurlama sisteminin her an çalışır halde bulunmasını sağlamak,
i) Makine personelinin eğitim ve gemiye intibakı planlarını yapmak, bunların role cetvelindeki görevlerinin tam olarak yerine getirmelerini sağlamak,
j) Devri çark ve jurnalleri hazırlamak ve dosyalamak,
k) Limandan hareketten önce makineyi torna çark ederek neticeyi Kaptana bildirmek,
l) Firmalara yaptırılan gemi onarımlarında, kısmı ile ilgili onarımları izlemek, sonucu Kuruluşa bildirmek,
m) Gemideki teknik dokümanların muhafazasından sorumlu olmak,
n) Makine personelin iş emniyetinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak ve kontrol etmek,
o) Makine personelinin fazla mesai işlerini düzenlemek,
p) Eğitim manueli ve Başkanlıkça gönderilen diğer manuellerin kendisine yüklediği görevleri yapmak,
q) PBS uygulama sorumlusu ve koordinatör faaliyetlerini yürütmek,
r) Gemi emniyetini etkileyebilecek her hangi bir arızanın oluşması durumunda arızanın tespitini yapmak ve derhal Kuruluşa bildirilmesini sağlamak,
s) Gemide tamir ekibi bulunması halinde tamir ekibi personelini organize etmek, cihazlara zarar vermelerine engel olmak, gerek görmesi halinde işi durdurmak, Kuruluşa bilgi vermek,
t) Makine kısmına ait gemi olanakları ile yapılabilecek arıza, bakım ve onarımları yapmak, geminin seyrine engel ve yapılması mümkün olmayan arıza, bakım ve onarımları Kuruluşa bildirmek,
u) Havuza alınan geminin şaft, pervane, dümen vb. bakım ve onarım işlerine nezaret etmek,
v) Gemi ile ilgili makine bölümü onarım ve tamir raporları hazırlayarak Kuruluşa bildirmek,
w) Arama ve kurtarma faaliyetlerinde ve acil durumlarda arama kurtarma gemisi kaptanının görevlerinin yerine getirilmesinde Kaptan’a yardımcı olmak,
x) Nöbet hizmetlerinde; telsiz, telefon v.b dinleme görevini yapmak,
y) İhtiyaç halinde (RHIB) Sabit Karinalı Şişme Botlar ile arama kurtarma faaliyetlerine katılmak ve RHIB kullanılmasına yardımcı olmak,
z) Makine personelinin vardiya ve iş planlamasını yapmak, dinlenme zamanlarını belirlemek ve Kaptanın onayını almak, buna ilişkin çizelgeyi ilgili personelin görebileceği yere asmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti Meslek Kodu : 3151.13

Meslek Ana Grubu :
Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :
Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :
Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :
Gemi Makinistleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us