Trafik Planlamacısı Nedir? Ne İş Yapar?

Trafik Planlamacısı Nedir? Ne İş Yapar? Trafik Planlamacısı Meslek kodu nedir? görev tanımı nedir?

Trafik Planlamacısı Meslek Tanımı : Trafik akışını ve güvenliğini sağlamak amacıyla yeni yapılacak tesislerle ilgili mühendislik projelerini hazırlayan, mevcut trafik tesislerinin bakım ve onarımlarını yaptıran kişidir.

Trafik Plancısı Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Belediye sınırları içinde trafik akış ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılacak yeni tesis ve düzenlemelerin projelerini hazırlamak üzere kurulması düşünülen yeni tesis yerini ve trafiğin düzenleneceği alanı gezip incelemeler yaparak tasarımlarda bulunmak,
b) Trafik akımının hacmi ve yönünü belirlemek,
c) Yapılacak sinyalizasyon, kaldırım, refüj, geçit, otopark, durak, trafik levhası, yolların köprülerin yük taşıma kapasiteleri ve yol genişletme fizibilitesiyle ilgili uygun verileri değerlendirmek,
d) Tesis ve düzenlemelerin yerlerini ozaliti çekilmiş kent haritası üzerinde işaretleyip teknik hesaplamaları ve kullanılacak malzeme miktarını hesaplayarak projelerini hazırladıktan sonra maliyeti hesaplayıp ilgililere sunmak,
e) Kabulü onaylanan projenin ihalesini yapıp uygulama çalışmalarını izlemek,
f) Mevcut trafik tesislerinde meydana gelmiş arızaları gidermek için onarımda kullanılacak araç, gereç ve malzemenin temin edilmesini sağlayıp yapılan çalışmalara nezaret etmek,
g) Onarım hizmetlerine katılmak, tesislerin bakım ve onarımlarını yaptırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Trafik Planlamacısı Meslek Kodu : 2164.02

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu :
Şehir Ve Trafik Planlamacıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us