Tıbbi Sekreter-Laboratuvar Nedir? Ne İş Yapar?

Tıbbi Sekreter-Laboratuvar Nedir? Ne İş Yapar? Tıbbi Sekreter-Laboratuvar Meslek Kodu Nedir? Tıbbi Sekreter-Laboratuvar görev tanımı nedir?

Tıbbi Sekreter-Laboratuvar Meslek Kodu : 3344.04

Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
İdari Ve Uzman Sekreterler

Meslek Birim Grubu :
Tıbbi Sekreterler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Tıbbi Sekreter-Laboratuvar Meslek Tanımı : Hastane veya diğer sağlık kuruluşlarında, hastaların tetkik isteklerini kaydederek randevu veren ve sonuç kayıtlarını yazan nitelikli personelidir.

Tıbbi Sekreter (Laboratuvar) Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Numunelere ilişkin istek belgelerinin, ilgili defter veya bilgisayar dosyalarına giriş ve sonuç kayıtlarını yazmak,
b) Laboratuvar tetkik sonuçları ve benzer tıbbi bilgileri deşifre veya diğer metotlarla okuyarak, mekanik veya elektronik yazım araçları yardımı ile yazmak,
c) Laboratuvarlara ilişkin randevu hizmetlerini düzenlemek,
d) Laboratuvardaki haberleşme ve diğer yazışma hizmetlerini yürütmek,
e) Laboratuvarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi sarf ve genel sarf malzemelerinin temini ile ilgili yazışmaları yapmak,
f) Malzeme temini işlemlerini takip etmek,
g) Laboratuvarda kullanılacak tıbbi ve genel demirbaşlarının temini ve bakım onarımı ile ilgili yazışmaları yapmak ve işlemleri takip etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us