Ruhsat Memuru Nedir? Ne İş Yapar?

Ruhsat Memuru Nedir? Ne İş Yapar? Ruhsat Memuru meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir?

Ruhsat Memuru Meslek Tanımı : İdarecilerin direktiflerine göre devlet veya mahalli idarelerin aldığı kararları tatbik mevkiine koyan kişidir.

Ruhsat Memuru Ne İş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Kanun ve tüzükleri yerine getirmek,
b) Daha yüksek düzeylerde karar almayı gerektiren önemli veya istisnai hallerde idarecinin direktifini alarak detaylı yürütme işinde ortaya çıkan konular hakkında kararlar almak,
c) Ülkeye iltica eden yabancıların kaydı ve pasaportlarının basılması gibi hazırlıkları yönetmek,
d) İthalat ve ihracat lisansları için müracaatları onaylamak,
e) Resmi komisyonlar için sekreterya görevlerini üstlenmek ve yürütmek,
f) Çeşitli sorunlar, daire programları, idari sorunlar ve diğer meseleler hakkında ihtiyaç duyulan bilgi ve tavsiyeyi sorumlu idareci için mukayeseli analizini yapmak ve rapor hazırlamak,
g) Diğer icrai memurlara veya alt kademedeki memurlara nezaret edebilir,
h) Yaptığı memuriyete veya yaptığı görevlere göre ayırt edilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ruhsat Memuru Meslek Kodu : 3354.01

Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Düzenleyici Devlet İle İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :
Devlet Ruhsat Memurları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us