Özel Eğitim Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

Özel Eğitim Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar? Özel Eğitim Öğretmeni Meslek Kodu Nedir?

Özel Eğitim Öğretmeni Meslek Tanımı : Çalıştığı eğitim kurumunda, özel gereksinimi olan bireylerin bedensel, duygusal, iletişimsel, zihinsel ve sosyal gelişimi destekleyerek günlük yaşam, psikometri alan, akademik ve bilişsel alan vb. gibi becerilerin gelişimini sağlayarak, kişiyi kendine yeterli hale getirecek beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir.
Özel Eğitim Öğretmeni Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Öğrencilerin ihtiyaçlarını gözlemler ve değerlendirir,
b) Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda ebeveynlerle, diğer alanlardan sağlık ve eğitim uzmanlarıyla görüşür,
c) Müfredata göre faaliyetleri ve dersleri planlar,
d) Öğrenciler için bireysel eğitim planları hazırlar,
e) Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için davranış değiştirme teknikleri ve bütünleştirme kaynaştırma uygulamaları gibi metotları belirler,
f) Öğrencilerin özel ihtiyaçları için kaynak sağlar,
g) Öğrencilere yeni beceriler öğretir ve var olan becerilerin üstüne yenilerini inşa eder,
h) Öğrencilere yetersiz oldukları konularında ve güçlüklerle başa çıkmaları konusunda yardımcı olur,
i) Öğrencilerin ilerlemelerine ve gelişimlerine ilişkin rapor yazar, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Özel Eğitim Öğretmeni Meslek Kodu : 2352.01

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Eğitim İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Özel Eğitim Öğretmenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us