Ortopedi Ve Travmatoloji Teknisyeni Nedir? Ne İş yapar?

Ortopedi Ve Travmatoloji Teknisyeni Nedir? Ne İş yapar? Ortopedi Ve Travmatoloji Teknisyeni Meslek kodu nedir? görev tanımı nedir?

Ortopedi Ve Travmatoloji Teknisyeni Meslek Tanımı : Ortopedi ve Travmatoloji Teknisyeni, alçı, sargı, sentetik sargı ve bandaj uygulama, pansuman yapma, ortopedik ve cerrahi makine ve ekipmanı hazırlama işlemlerini belirli bir süre içerisinde yerine getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Ortopedi ve Travmatoloji Teknisyeni Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Hastanın müdahale bölgesini hazır duruma getirmek,
b) Alçı/sentetik sargı kesme makinesini hazırlamak,
c) Alçı/sentetik sargı ve bandaj malzemesini hazırlamak,
d) Traksiyon masasını, cilt traksiyonu malzemesini hazırlamak,
e) Pansuman setini, küçük cerrahi setini hazırlamak,
f) Ekipmanların sterilizasyonunu yapmak,
g) Özel sargı ve bandaj uygulamak,
h) Alçı/sentetik sargıyı çıkarmak,
i) Özel sargı ve bandajı çıkarmak,
j) Cilt traksiyonu uygulamak,
k) Yarayı/ameliyatlı bölgeyi pansumana hazırlamak, temizlemek,
l) Cerrahi direni çekmek/kontrol etmek,
m) Dikişi/stapleri almak,
n) Yarayı/ameliyatlı bölgeyi pansumanla kapatmak,
o) Turnike/havalı turnike uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ortopedi Ve Travmatoloji Teknisyeni Meslek Kodu : 3214.05

Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Tıp Teknisyenleri Ve Eczacılık Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :
Tıbbi Protez Ve Diş Protez Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmaktadır.

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us