Öğretmen (Ortopedik Özürlüler) Nedir? Ne iş yapar?

Öğretmen (Ortopedik Özürlüler) Nedir? Ne iş yapar?Öğretmen (Ortopedik Özürlüler) Meslek kodu Nedir?

Öğretmen (Ortopedik Özürlüler) Meslek Tanımı : İlköğretim çağına gelmiş ortopedik özürlü çocuklara müfredat programına göre eğitim ve programlar doğrultusunda eğitim öğretim yaptıran, onlara rehberlik hizmetleri yapan kişidir.
Öğretmen (Ortopedik Özürlüler) Ne iş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) İlk ve ortaokul öğretmenlerine benzer işleri yapmak,
b) Müfredat programına göre eğitim yılı içerisinde sınıfın takip edeceği yıllık,ünite ve günlük ders plan ve programlarını hazırlayıp plan doğrultusunda eğitim yapmak,
c) Dersle ilgili sorular sorup öğrencilerin cevaplamalarını sağlayarak onları yetiştirmek,
d) Sınıf içi ve ev ödevleri verip kontrol ederek hataların düzeltilmesini sağlamak,
e) Çocukları teste tabi tutarak derslerini öğrenip öğrenmediklerini kontrol etmek,
f) Öğrencilerin ders içi ve dışındaki hal ve hareketlerini gözleyerek takip etmek,
g) Derslerinde başarısız öğrencilerle özel olarak ilgilenmek,
h) Ortopedik özürlü çocukların bedence, ruhça, ahlakça gelişmelerini ve diğer insanlarla iyi ilişkiler kurmaları için yardımcı olmak,
i) Ailesi ile ilişki kurarak sorunlarını çözmek,
j) İyi birer yurttaş olabilmeleri için gerekli temel bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırmak,
k) Öğrenciye gelen mektupları okuyarak her türlü konulardan haberdar olmak,
l) Tüm öğrencileri yakın ve uzak çevreyi tanıma gezilerine götürmek,
m) Sakatın toplumdan soyutlanmaması gerektiğini, insanın sanat ve kültür dallarında başarılı olmasının önemli olduğunu telkin etmek,
n) Sakatın kendisini topluma kabul ettirmesi gerektiğini işlemek,
o) Ekonomik sosyal ve kültürel kalkınmada kendi kendilerine yeterli, üretken olduğu kadar üst öğretime hazır bir duruma gelmesini sağlamak,
p) Ortopedik özürü olan çocuklara özel eğitim ve öğretim yapmakta ve buna bağlı olarak özel müfredat programları uygulamakta uzmandırlar. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Öğretmen (Ortopedik Özürlüler) Meslek Kodu : 2352.03

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Eğitim İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Özel Eğitim Öğretmenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Contact Us