Muhtar-Köy Nedir? Ne İş Yapar?

Muhtar-Köy Nedir? Ne İş Yapar? Muhtar-Köy Meslek Kodu Nedir?

Muhtar-Köy Meslek Tanımı : Kanunlarla belirlenen görev ve sorumlulukları dahilinde köyü yöneten kişidir.
Köy Muhtarı Ne İş Yapar?: İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hükümet tarafından bildirilecek kanunları, nizamları köy içinde ilan etmek,
b) Köyün sınırı içinde dirlik ve düzeni korumak,
c) Salgın ve bulaşık hastalıkları Hükümete haber vermek,
d) Köylünün bulaşıcı hastalıklara karşı aşılanmasını sağlamak,
e) Köye gelip gidenlerin, gelip gitme nedenlerini anlamak ve bunlar içinde şüpheli gördüklerini en yakın karakola bildirmek,
f) Her ay içinde köyde doğan, ölen, nikahlanan ve boşananların defterini tutmak, nüfus memuruna vermek,
g) Köyün nüfus vukuatı işlemlerini yürütmek,
h) Vergi toplamak için gelen tahsildarlara yol göstermek, yardım etmek ve tahsildarların yolsuzluk yapmaları halinde hükümete haber vermek,
i) Asker toplamak ve asker kaçaklarını hükümete bildirmek,
j) Köy sınırı içinde yangın ve sel olursa köylüleri toplayıp söndürmeğe çalışmak,
k) Mahkemelerden gönderilen celpname ve her türlü tezkere ve hükümleri ilgililere bildirmek,
l) Kanun namına aranan kişileri kolluk kuvvetlerine bildirmek,
m) İhtiyar meclisi görüştükten sonra köylüyü işe çağırmak,
n) İhtiyar meclisi kararı ile köy işlerine harcanacak parayı toplamak,
o) Köy işlerine harcanacak parayı topladıktan sonra harcamak için emir vermek,
p) Bir ay içinde nerelere ve ne kadar para harcanmış ise gelecek ay başında hesabını ihtiyar meclisine vermek,
q) Köy işlerinde hem davacı, hem hasım olarak mahkemede bulunmak ve isterse mahkemeye diğer birini (vekil) göndermek.

Muhtar-Köy Meslek Kodu : 1113.01

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Başkanlar, Üst Düzey Yöneticiler Ve Kanun Yapıcılar

Meslek Grubu : Kanun Yapıcılar Ve Üst Düzey Yöneticiler

Meslek Birim Grubu : Muhtarlar Ve İhtiyar Heyeti

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

vb. görev işlemleri yerine getirir.

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d