Mubayaacı Nedir? Ne İş yapar?

Mubayaacı Nedir? Ne İş yapar? Mubayaacı Meslek kodu nedir? görev tanımı nedir?

Mubayaacı Meslek Tanımı :Perakende ve toptan satış yapılan yerlerden mal alan kişidir.

Mubayaacı Ne İş yapar?: işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) İş ihtiyaçlarını gözden geçirmek, ticaret periyodiklerini, imalatçılar literatürünü incelemek ve satın alınacak malların fiyat , kalite çeşitleri üzerinde piyasa araştırması yapmak,
b) Ticari temsilciler ile görüşmek, tanıtım yerlerini ziyaret etmek,
c) Mal satanlar ile fiyat , kredi miktarları, indirimler gibi konuları görüşmek,
d) Belirlenen limitler ölçüsünde mal satın almak,
e) Malın işletmeye getirilmesini sağlamak,
f) Belli limitten fazla alımlarda çeşitli firmalardan teklif mektupları almak, uygun teklif için rapor hazırlamak,
g) Teminatları yatırarak açık artırmalara katılmak,
h) İlgili mevzuatları inceleyerek ithal edilecek malla ilgili izni almak ve ithal işlemlerini yürütmek,
i) Alımlarla ilgili fiş, makbuz, fatura , ordino, gümrük beyannamesi ve buna benzer evrakları almak,
j) Alımlarla ilgili ödemelerde bulunmak, yazışmaları yapmak,
k) Satışa konan malları fiyatlandırabilir. Satın alınan malın cinsine göre ayırımını yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Mubayaacı Meslek Kodu : 3323.01

Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Satış Ve Satın Alma Temsilcileri Ve Aracıları (Brokerler)

Meslek Birim Grubu :
Satın Alma Görevlileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us