Metalurji Ve Malzeme Mühendisi Nedir ? Ne İş Yapar?

Metalurji Ve Malzeme Mühendisi Nedir ? Ne İş Yapar? Metalurji Ve Malzeme Mühendisi Görev tanımı nedir? Metalurji Ve Malzeme Mühendisi Meslek kodu nedir?

Metalurji ve Malzeme Mühendisi Meslek Tanımı :
Bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaşımlarının elde edilmesi ve bunların belli işlemlerden geçirilerek endüstrinin istediği hammadde haline getirilmesi, plastik, seramik gibi metal olmayan maddelerin elde edilmesi ve işlenmesi çalışmalarını yürütme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Metalurji ve Malzeme Mühendisi Görev ve İşlem Basamakları :

Metalurji ve Malzeme Mühendisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Topraktan çıkarılan maden cevherleri üzerindeki artık maddelerin çeşitli yöntemlerle temizlenmesini sağlamak,

b) Yoğunlaşmış cevherin, ateş veya asitle eritme yöntemleriyle ergime ısılarına göre çeşitli fırınlarda ergitilerek, saflaştırılması işlemlerine gözcülük etmek,

c) Metal karışımlardan çeşitli alaşımlar elde edilmesi işlemlerini yürütmek,

d) Maden cevherlerinin en yüksek verimlilik ve kalitede üretimi için yeni yöntemler geliştirmek,

e) Cevherlerin yarı işlenmiş ürün haline getirilmesini sağlamak,

f) Metalurji sanayiindeki yeni gelişmeleri takip ederek uygulama alanına koymak,

g) Ergitilerek sıvı hale getirilmiş veya alaşımlandırılmış sıvı cevherin istenilen şekilde ve biçimde kalıplara döktürülmesini, mekanik yöntemlerle şekillendirilmesini sağlamak,

h) Kalıplara dökülmeyen cevherlerin tavlanmasını sağlamak,

i) Alaşımların elektrik, ısı iletkenliğini, sertliğini, dayanıklılığını ölçen fiziki ve kimyevi deneyler yapmak,

j) Metallerde yumuşaklık, hafiflik ve sağlamlık gibi istenilen özellikleri elde etmek için haddeleme ve tavlama işlemlerini geliştirmek, alaşımların standartlara uygunluğunu deneylerle saptamak,

k) Metal ve alaşımların fiziki özelliklerini saptamak için mikroskop, röntgen, spektroskop incelemeleri ve diğer araştırmaları yapmak,

l) Kalite kontrolünü sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisi Meslek Kodu : 2146.10

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu :
Maden Mühendisleri, Metalürji Mühendisleri Ve İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmaktadır.

Fotoğraf Kaynak: Freepik.com

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us