Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar? Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Meslek Tanımı : İnsan vücudunda kulak, burun, boğaz ve baş boyun bölgesindeki hastalıkların teşhis ve tedavisini yapan uzman hekimdir
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hastanın şikayeti ve tıbbi öyküsü hakkında ayrıntılı bilgi almak ve hasta bilgi formuna kaydetmek,
b) Hastanın fiziki muayenesini yapmak,
c) Teşhise yönelik olarak kan ve idrar tetkikleri, biyopsiler, radyolojik, odyolojik tetkikler ile boğaz kültürü gibi testleri istemek, test sonuçlarını değerlendirmek,
d) Muayene bulguları ve tetkik sonuçlarına göre teşhis ve tedavi yöntemlerini belirlemek,
e) Kulak, burun, boğaz, gözyaşı kesesi, nazafarinks, larinks, endoskopilerini yapmak,
f) Kulak, burun, boğaz enfeksiyonlarının teşhis ve tedavilerini yapmak,
g) Kulak, burun, paranazal sinüsler, nazafarinks, lerinks, tükürük bezleri, tiroit bezi ile ilgili tümörlerin teşhis ve tıbbi ve cerrahi tedavisini yapmak,
h) Baş dönmesi, dengesizlik, işitme kaybı, kulak çınlaması ile ilgili cerrahi ve medikal tedavileri yapmak,
i) İşitme şikayetleri olan, yeni doğan ve erişkinlerde işitme düzeylerinin belirlenmesini sağlamak ve gerekli tedaviyi uygulamak,
j) Horlama , burundan nefes alma bozuklukları ve uykuda nefes kesilmesi ( uyku apne ) hastalığının tedavisini yapmak,
k) Doğuştan yada sonradan meydana gelen burun şekil bozukluklarının düzeltilmesi ameliyatlarını yapmak,
l) Ses ve konuşma bozukluklarının cerrahi veya medikal tedavisini yapmak,
m) Kulak kireçlenmelerinde protez ameliyatları, gözyaşı kesesi endoskopik ameliyatlarını yapmak,
n) Göz ve beyin haricindeki, baş, boyun bölgesindeki kist, tümör ve travmaların tıbbi ve cerrahi tedavilerini yapmak,
o) Gerektiğinde ilgili hekimlerle konsültasyonda bulunmak,
p) Hasta ve hasta yakınına hastalık, tedavisi ,riskleri ve seçenekleri hakkında bilgi vermek,
q) Mahiyetinde görev yapan yardımcı sağlık personelinin eğitim ve denetiminden sorumlu olmak,

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Meslek Kodu : 2212.33

Meslek Adı : Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Tıp Doktorları

Meslek Birim Grubu : Uzman Tıp Doktorları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us