Kimyager Nedir? Ne İş Yapar?

Kimyager Nedir? Ne İş Yapar? Kimyager Meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir?

Kimyager Meslek Tanımı : Maddeyi atom ve molekül düzeyinde inceleyen, tanımlayan, üretebilen ve değiştirebilen, işletme ve laboratuvarlarında araştırmalar yapan, işletmeye girecek her türlü hammadde ve işletmede oluşan ürün ve ara ürünlerin kalite kontrolünü yapan ve üretimde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik yöntemler geliştiren, işletmenin akışına katkı sağlayan ve üretimin daha ekonomik gerçekleşmesine yönelik laboratuvar ya da pilot tesis düzeyinde (AR-GE) araştırma geliştirme ve inovasyon çalışmaları yapan kişidir

Kimyager (Genel) Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Fizik, organik, inorganik tahlilleri ve biyolojik kimyada yeni ve gelişmiş üretimin ve usullerin tesisini güden araştırma projelerini planlamak,
b) Kimya maddelerinin kimyasal karışımı, özellikleri ve muhtemel değişiklikleri konusunda araştırma, geliştirme, test, tecrübe ve tahlil işlerini yapmak,
c) Maddelerin esas özelliklerini hücre, molekül, atom yapılarını ve bunların ne yolda değiştirilmesi, mevcut maddeler için yeni kullanılma imkanları bulunması ve üretim metotlarının ıslahı için bilinen kanun, prensip ve metotlarını uygulamak,
d) Ham ve mamul maddelerin kalite bakımından kontrolü ve tahlili gibi sınai problemlere, bilinen kanun, prensip ve metotları uygulamak
e) Üretimin standartlara uygunluğunu tespit etmek için kontrol standartları, aletler, teknikler geliştirmek ve değerlendirmek, yetersizlik nedenlerini tespit etmek için test bilgilerini değerlendirmek ve düzeltici tedbirler teklif etmek,
f) Muntazam araştırma ve geliştirme projeleri için tavsiye niteliğinde teknik raporlar hazırlamak,
g) Kimyevi araştırmalarda ilgili kayıtları tutmak.
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kimyager Meslek Kodu : 2113.03

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Fiziki Ve Yer Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :
Kimyacılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmaktadır.

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us