İstasyon Şefi-Demiryolu Nedir? Ne İş Yapar?

İstasyon Şefi-Demiryolu Nedir? Ne İş Yapar? İstasyon Şefi-Demiryolu Meslek kodu nedir? görev tanımı nedir?

İstasyon Şefi-Demiryolu Meslek Tanımı : Yolcu ve yük taşıma hizmetlerinin güvenli ve eksiksiz bir şekilde yapılabilmesi için emrindeki istasyon personelini sevk ve idare eden kişidir

İstasyon Şefi (Demiryolu) Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İstasyon faaliyetlerini planlamak,
b) Yolcu ve yük trenlerinin güzergahını, varış, kalkış saatlerini ve ücret tarifesini gösteren ilan tahtasını istasyonun görülebilecek yerine astırmak,
c) Trenlerin trafiğini izlemek ve manevraların talimatlara uygun biçimde yapılmasını sağlamak,
d) Geciktirmeyi önleyici tedbirler almak,
e) Gar çevresinde dolaşarak makaslar ve emniyet tesisatını işler ve temiz tutulmasını sağlamak,
f) Gişelerin zamanında açılması için gerekli talimatı vermek,
g) Tren sevkiyat ve manevraların seyrü sefer talimat namesine uygun şekilde yapılması için haberleşmeyi telefon veya telgrafla yapmak veya yaptırmak,
h) Gelen giden trenleri denetlemek,
i) Gerektiğinde katara vagon eklenmesi için hareket amirliğine teklifte bulunmak,
j) Görevleri ile ilgili istatistiki bilgileri hazırlamak ve ilgililere göndermek,
k) Bekleme salonlarını, büfeleri denetlemek,
l) Personelin günlük puantajlarını tutmak,
m) Personelin kılık kıyafet ve halkla olan ilişkilerini kontrol etmek,
n) Personelin izin durumlarını ayarlamak,
o) Bagaj ve gişelerin günlük hasılatını teslim almak,
p) Kasa defterine işlemek,
q) Telgrafların usulüne uygun yazılmasını temin etmek,
r) Yazışmaların kurallara uygun olarak yapılmasını sağlamak,
s) Bagaj, posta ve yolcu aktarmalarına nezaret edebilir,
t) Maaş ve ücret ödemelerinde tali ve vezne işlerini yapabilir,

İstasyon Şefi-Demiryolu Meslek Kodu : 4323.53

Meslek Ana Grubu :
Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :
Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :
Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :
Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Contact Us