İşsizlik maaşı nedir ? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır

İşsizlik Ödeneğinin Tanımı Sigortalı işsiz kalanlara 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir.

Yada Bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigortalıyı

İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz duruma düşmek,
Hizmet akdinin fesih tarihinden itibaren geriye dönük 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin fesih tarihinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

İşsizlik Ödeneğine Başvuru

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır.

Bu nedenle vekâletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

Son 120 günde kesinti sayılmayan haller

Hizmet akitleri kendi istek ve kusuru dışında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde,

Hastalık,
Ücretsiz izin/aylıksız izin
Disiplin cezası
Gözaltına alınma,
Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,
Kısmi istihdam,
Grev,
Lokavt,
Genel hayatı etkileyen olaylar,
Ekonomik kriz,
Doğal afet,
Fesih tarihinde çalışmamış
Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
Kısa çalışma ödeneği
Yarım çalışma ödeneği

sebebleriyle hizmet akdi devam etmekle birlikte prim yatırılmaması halinde, prim yatırılmayan bu süreler son 120 gün şartının değerlendirilmesinde kesinti sayılmamaktadır.

İşsizlik Ödeneğine Hak Kazananlara Sunulan Hizmetler

İşsizlik Ödeneği
Genel Sağlık Sigortası Primleri
Yeni bir iş bulma
Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi

İşsizlik Ödeneğinin Süresi

Kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla hizmet akdinin fesih tarihinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

İşsizlik Ödeneği Miktarı

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneğinden damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmamaktadır.

2020 yılı için aylık işsizlik ödeneği hesabı

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı Damga Vergisi Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı
Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışan
2.943,00
1.177,2 8,93 1.168,27
Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışan 3.500,00 1.400,00 10,63 1.389,37
Son 4 Ay 6.000 TL ile Çalışan 6.000,00 2.354,4(*) 17,87 2.336.53
(*)  Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemeyeceği için işsize ödenecek aylık işsizlik ödeneği bu şekilde hesaplanmıştır. 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL’dir. Bu hesaplamalar sadece bilgi amaçlıdır. HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ

İşsizlik Ödeneğinden Yapılan Kesintiler

İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.

İşsizlik Ödeneğinin Ödenmesi

İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Sigortalı işsizler, TC Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTTBank şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.

Altı ay süreyle işlem görmeyen hesaplardaki ödenekler İşsizlik Sigortası Fonuna sigortalı bazında emanet olarak alınmaktadır. Beş yıllık dönemde başvuran sigortalı işsizlere hak etmiş oldukları işsizlik ödenekleri emanet hesaptan ödenmektedir. Söz konusu süreyi geçirenlere ödeme mahkeme kararıyla yapılabilmektedir.

İşsizlik Ödeneğinin Kesildiği Haller

İşsizlik ödeneği almakta iken;

İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin,
Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin,
işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.

İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.
İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.

Sağlık Hizmetinden Yararlanma

İşsizlik ödeneği alanlar genel sağlık sigortası kapsamında olup, işsizlik ödeneği ödenen günler için, ilgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonundan yatırılmaktadır. Ödenek alanların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortalısı kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

İlgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri yatırıldığı için ödenek alınan süre emeklilik yönünden dikkate alınmamaktadır.

İşsizlik Ödeneği Alırken Yapılması Gerekenler

İşsizlik ödeneği alınan süre içinde;

 • ikamet adresinin değişmesi,
 • herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması,
 • yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması,
 • silahaltına alınılması,
 • yurtdışına çıkılması,
 • bir işte çalışmaya başlanması veya
 • mahkeme kararıyla işe iade edilmesi,

hallerinde durum 15 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya Alo170’e bildirilmelidir.

İşsizlik ödeneğinden yararlananlar, kendi kusuru ve bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödemek zorundadır.

İşsizlik Ödeneği Yeniden Başlatma Durumu

Ödenekten yararlanırken, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi doldurulmadan tekrar işe girilmesi ve işsizlik ödeneğinden yararlanmak için gerekli olan şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalınması halinde daha önceden hak edilen işsizlik ödeneği süresi dolduruluncaya kadar ödenekten yararlanılabilinir. Kalan hak sahipliğinin devamında İŞKUR’a başvurulan tarihten itibaren ödemeler gerçekleştirilir.

Bu Kanunun öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir.

Kaynakça: www.iskur.gov.tr  ile www.resmigazete.gov.tr

İşsizlik maaşı nedir ? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır” için 25 yorum

 • 20 Eylül 2018 tarihinde, saat 00:10
  Permalink

  İşsizlik maaşı için internet başvuru yapabilirmiyim

  Yanıtla
 • 20 Eylül 2018 tarihinde, saat 00:10
  Permalink

  İşsizlik ödeneği en fazla kaç ay olur

  Yanıtla
 • 20 Eylül 2018 tarihinde, saat 00:13
  Permalink

  işsizlik maaşı alırken işe giriş yaparsam işsizlik ödeneğini nasıl durdururum.

  Yanıtla
 • 20 Eylül 2018 tarihinde, saat 00:14
  Permalink

  İşsizlik ödeneği şimdi alırsam ileride emekli olduğum zaman maaşımda düşme olurmu?

  Yanıtla
 • 20 Eylül 2018 tarihinde, saat 16:47
  Permalink

  Son 4 ay hesabı nasıl yapılır.

  Yanıtla
 • 20 Eylül 2018 tarihinde, saat 16:48
  Permalink

  Son 120 ay değiştimi.

  Yanıtla
 • 20 Eylül 2018 tarihinde, saat 16:49
  Permalink

  SON 120 Ayda kanunu çıktımı ?

  Yanıtla
 • 22 Eylül 2018 tarihinde, saat 19:45
  Permalink

  işsizlik maaşında şartlar değiştimi ?

  Yanıtla
 • 22 Eylül 2018 tarihinde, saat 19:47
  Permalink

  işsizlik maaşı hakkında verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.

  Yanıtla
 • Geri bildirim: İşsizlik Maaşı hakkında güncel bilgiler – İşsizlik Maaşı

 • 29 Nisan 2019 tarihinde, saat 17:37
  Permalink

  işsizlik maaşında minimum alınan aylık ücre ne kadar ?

  Yanıtla
  • 1 Mayıs 2019 tarihinde, saat 19:07
   Permalink

   Şu an itibari ile iş akti sonlanmış işsizlik maaşı hakeden kişi minimum 1.015,59 TL alır.

   Yanıtla
 • 3 Mayıs 2019 tarihinde, saat 20:18
  Permalink

  Merhabalar,
  İşsizlik maaşı alırken işbaşı eğitimden faydalanabilirmiyim ?

  Yanıtla
  • 4 Mayıs 2019 tarihinde, saat 11:24
   Permalink

   İşsizlik maaşı alırken işbaşı eğitim programından faydalanabilirsiniz.

   Yanıtla
 • 11 Mayıs 2019 tarihinde, saat 13:38
  Permalink

  işsizlik maaşını askerlikte alabilirmiyim.

  Yanıtla
  • 11 Mayıs 2019 tarihinde, saat 22:37
   Permalink

   Askerlik yaparken işsizlik maaşı alamazsınız. Askerliğiniz bittiği zaman haketmiş olduğunuz işsizlik maaşını alabilirsiniz.

   Yanıtla
 • 15 Mayıs 2019 tarihinde, saat 00:55
  Permalink

  işsizlik maaşının süresinde değişkilik varmı ?

  Yanıtla
  • 15 Mayıs 2019 tarihinde, saat 03:14
   Permalink

   işsizlik maaşının süresinde herhangi bir değişiklik bulunmaktadır.

   Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: