İşe Alım Personeli Nedir? Ne İş Yapar?

İşe Alım Personeli Nedir? Ne İş Yapar? İşe Alım Personeli meslek kodu nedir? görev tanımı nedir?

İşe Alım Personeli Meslek Tanımı : Çalıştığı veya personel alımına aracılık ettiği kuruluş için ihtiyaç duyulan personelin zamanında ve işin gereklerine en uygun şekilde seçilmesi ve yerleştirilmesi sürecini kuruluşun kaynak ve bütçe planlamasına uygun olarak yürüten ve insan kaynakları bilgi sisteminin işe alım modülünü işleten nitelikli kişidir. İSG ve çevre koruma ile ilgili kuralları takip etmek,

İşe Alım Personeli Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG ve çevre koruma ile ilgili kuralları takip etmek,
b) Süreçlerin mevzuata, kalite sistemine ve kuruluş prosedürlerine uygunluğunu sağlamak,
c) İş Sistem yönetimi ile ilgili veri girişini yapmak
d) işe alım sürecine ilişkin bilgi sistemlerini kullanmak
e) Sistem yönetimi ile ilgili verileri güncellemek
f) İşe alım sürecine ilişkin bütçeleme faaliyetlerine destek vermek
g) Taslak bütçenin hazırlanmasıyla ilgili veri toplamak
h) Bütçe gerçekleştirmelerini izlemek
i) İşe alım prosedürünün hazırlanmasına destek verme
j) İşe alım prosedürü için veri toplamak
k) İşe alım prosedürü ile ilgili ön çalışmaları yapmak
l) Dış kaynaklardan alınacak hizmetleri koordine etmek
m) Tedarikçi firmalar ile temas kurmak
n) Hizmet satın alma süreçlerinin ön hazırlıklarını yürütmek
o) Hizmet sözleşmesini takip etmek
p) İşe alım hazırlıklarını yürütmek
q) İş ilanını vermek
r) Başvuruların takibini yapmak
s) Görüşme sürecini yürütmek görüşme hazırlıklarını yapmak, görüşme organizasyonu yapmak, görüşmeyi gerçekleştirmek
t) Görüşme sonrası teklif sürecini yürütmek
u) Aday referans/bilgi kontrollerini yapmak
v) İş teklifi yapmak
w) İşe başlama sürecini yürütmek
x) İşten çıkış sürecini yürütmek
y) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb, görev ve işlemleri yerine getirir.

İşe Alım Personeli Meslek Kodu : 3341.11

Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
İdari Ve Uzman Sekreterler

Meslek Birim Grubu :
Büro Süpervizörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us