İngilizce Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

üniversite

Dünyanın en çok konuşulan dillerinden olan İngilizcenin öğretimini sağlayan İngilizce Öğretmeni kimdir? Ne iş yapar? Görev tanımı nedir?

İngilizce Öğretmeni Meslek Tanımı : Çalıştığı eğitim kurumu ya da kuruluşunda kursiyerlere-öğrencilere belirlenmiş olan programlar çerçevesinde, konuşma, anlama, okuma ve yazma becerilerini kazandırmak amacıyla teorik ve pratik İngilizce eğitimi veren kişidir.

İngilizce Öğretmeni Meslek Kodu : 2353.08

Meslek Adı : İngilizce Öğretmeni

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu: Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Eğitim İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Diğer Dil Öğretmenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

İngilizce Öğretmeni Görev ve İşlem Basamakları :
İngilizce Öğretmeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun çalışma planı hazırlamak,
b) Amaç dilde, öğrenci merkezli olarak İngilizce derslerini işlemek,
c) İngilizce konuşma, anlama, okuma ve yazma becerisini kazandırmak için öğrencilere-kursiyerlere teorik ve pratik örnekler yaptırmak, testler çözdürmek,
d) Örgencilerin-kursiyerlerin başarılarını ölçmek değerlendirmek, idareye sonuçları vermek,
e) Öğrencilerine ders saatleri dışında yardımcı olacağı çalışma saatlerini belirlemek ve uygulamak,
f) Gerektiğinde öğrencilere danışmanlık hizmeti vermek ve öğrencilerin daha iyi İngilizce eğitimi almaları hususunda yol göstermek,
g) Araştırma ve uygulama merkezlerinde, öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunacak eğitim-öğretim yöntemlerini geliştirmek ve uygulamak.
h) Çalıştığı eğitim kurumunda hizmet içi eğitim seminerlerine katılmak,
i) Gerekli durumlarda İngilizce dersleri için ek öğretim materyalleri hazırlamak,
j) İngilizce dil eğitim-öğretimi ile ilgili bilgi şöleni, seminer, panel gibi faaliyetlere katılmak,
k) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

  vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Bir yanıt yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d