Hidrolog Nedir? Ne İş Yapar?

Hidrolog Nedir? Hidrolog Ne İş Yapar? Hidrolog görev tanımı nedir? Hidrolog meslek kodu nedir?

Hidrolog Meslek Tanımı : Su yatakları ve Su kaynakları ile ilgili olarak farklı metodlarla veri değerleri elde etme ve alınan donelere göre bilimsel yorumlamalar yaparak su yatakları ve su kaynaklarının şimdiki ve gelecekteki durumlarını tespit etmeye yönelik çalışmaları yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Hidrolog Ne İş yapar? : Hidrolog, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş için gerekli olan alet ve avadanlıkları ambardan almak ve araçlara yüklenmesine nezaret etmek,
b) Araziye getirilen alet ve malzemelerin sayım ve hasar kontrollerini yapmak,
c) Alet ve malzemeleri kullanım sırasına göre istif ettirmek,
d) Görev talimatına uygun olarak Akarsu kesitinde su akım ölçümleri yapmak,
e) Su seviye tespiti ve akım hızı ölçümleri yapmak,
f) Su yüzü meyli çalışmaları yapmak,
g) Rüsubat ölçümleri yapmak,
h) Kar rasatları yapmak,
i) Kuyu rasatları yapmak,
j) Yer altı suyu rezerv tespit çalışmaları yapmak,
k) Göl seviye rasatları yapmak,
l) Yağmur rasatları yapmak,
m) Taşkın ölçümleri yaparak taşkın şemaları oluşturmak,
n) Akım rasat istasyonları tesis ve çalışmaları yapmak,
o) İşle ilgili gerekli rapor ve dokümanları oluşturmak,
p) Elde edilen bilgi, görüş ve önerilerini amirine iletmek,
q) Bölümünün diğer hizmet birimleriyle gerekli koordinasyonu sağlamak,
r) Çalışma alanının genel tertip ve düzenini sağlamak,
s) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Hidrolog Meslek Kodu : 2165.09

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu :
Haritacılar Ve Harita Mühendisleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Güncel Meslek :
EVET

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us