Gümrük Müşaviri Nedir? Gümrük Müşaviri Ne İş Yapar?

Gümrük Müşaviri Nedir? Gümrük Müşaviri Ne İş Yapar? Gümrük Müşaviri Meslek kodu Nedir?

Gümrük Müşaviri Meslek Tanımı : Gümrük Müşaviri, dış ticaret mevzuatı kapsamında danışmanlık hizmeti verme, ithalat ve ihracat konusu eşyanın giriş, çıkış, transit ve aktarma gümrük işlemlerini takip etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Gümrük Müşaviri Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İthalatçı/ihracatçı firmaya danışmanlık hizmeti vermek,
b) İthalattan önce eşyanın muayenesini (küşat) yapmak,
c) Tek tip gümrük beyannamesini (tek idari belgeyi) hazırlamak ve tescil ettirmek,
d) Eşyanın muayenesine nezaret etmek ve kontrol raporlarını almak,
e) Vergi tahakkukunu tebellüğ (kabul/red) etmek ve vergileri ödemek,
f) Eşyanın boşaltılmasına veya tahliyesine nezaret etmek,
g) İhracat (çıkış) gümrük işlemlerini yapmak,
h) Transit/aktarma gümrük işlemlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Gümrük Müşaviri Meslek Kodu : 3331.01

Meslek Adı : Gümrük Müşaviri

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : İş Hizmetleri Aracıları

Meslek Birim Grubu : Gümrükleme Ve Sevkiyat Aracıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

   
Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


%d blogcu bunu beğendi: