Forma Tertipçisi Nedir? Ne iş yapar?

Forma Tertipçisi Nedir? Ne iş yapar? Forma Tertipçisi Meslek kodu Nedir?

Forma Tertipçisi Meslek Tanımı : Tertiplenmiş hurufatı önceden tasarlanan bir sıraya göre sayfalar halinde tanzim edip bir şasiye bağlayıp baskıya hazırlayan kişidir.
Forma Tertipçisi Ne iş yapar?: İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Hurufatla hazırlanmış sayfaları basıldığı ve katlandığı zaman alacağı numara sırasına göre sıralama taşı veya bir masa üzerine yerleştirmek,
b) Sayfa etrafında boşluk bırakacak malzemeyi tespit etmek,
c) Hurufat ve kolonların aralık, boşluk ve düzgünlüğünü kontrol edip gereken ayarlamaları yapmak,
d) Tertiplenmiş sayfa şasileri etrafına bir çerçeve geçirmek,
e) Hurufatı kamalar yardımıyla çerçeveye sıkıştırmak,
f) Hurufat yüzüne ağaç bir takoz koyup üzerine bir tokmakla vurarak baskı yüzünü düzlemek,
g) Şasilerin sağlamlığını muayene edip provaları baskıya göndermek,
h) Düzeltilmiş provaları inceleyip gerekli değişiklikleri yapmak,
i) Provaları bizzat basıp düzeltebilir. Birden çok renkli olarak basılacak sayfaları tertibedebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Forma Tertipçisi Meslek Kodu : 7321.03

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Baskı Öncesi Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Contact Us